Lukuvuoden aloituksen aikaistaminen aiheuttaa haasteita opiskelijoille

JYY toteutti opiskelijoille kyselyn yliopiston lukuvuoden aloituksen aikataulusta tämän vuoden kokemusten pohjalta. Tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia liittyen päätökseen aloittaa lukuvuosi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaation osalta jo elokuun viimeisellä viikolla. Kysely toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi ja siihen vastasi yhteensä 657 opiskelijaa kaikista tiedekunnista. Eniten vastaajia on humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta (n 224) ja vähiten informaatioteknologian ja liikuntatieteellisen tiedekunnista (n 47 molemmista). Vastaajista hieman yli 80% on suomalaisia opiskelijoita ja loput kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Vastaajista lähes kolmannes (n 192) on ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Näistä vastaajista lähes puolella (45%) oli haasteita asumisen järjestämisen kanssa. Opiskelijoiden oli vaikea löytää asuinpaikkaa elokuun viimeiselle viikolle tai vaihtoehtoisesti he joutuivat yhden viikon takia hankkimaan asunnon jo elokuun alusta alkaen. Yhden kuukauden ylimääräinen vuokra on opiskelijan keskimääräisestä budjetista suuri panostus. Opintotukioikeus uusilla opiskelijoilla alkaa vasta 1.9. ja opintotuen kohdalla tukikuukausiksi katsotaan yleensä syys-toukokuu. Myös avoimissa vastauksissa painottui tutoreiden huoli uusien opiskelijoiden asumistilanteesta elokuun puolella. JYYn on lisäksi huolissaan vaihto- ja kansainvälisistä opiskelijoista, joille Suomen vuokrataso on usein korkea. Heillä ei ole kaupungissa tuttuja, joten sohvamajoitus orientaatioviikon ajaksi on monille mahdoton.

Orientaation ajankohta koskee erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mutta he eivät suinkaan ole ainoa ryhmä yliopistolla, joihin orientaation aikataulu vaikuttaa. Jyväskylän yliopistolla on vuosittain suuri joukko opiskelija- sekä kv-tutoreita ja tämän lisäksi orientaatioviikolla ainakin ainejärjestöjen hallituslaisten oletetaan järjestävän ohjelmaa uusille opiskelijoille. Elokuun puolella järjestettävä orientaatioviikko ei mahdollista yllä olevien henkilöiden kesätöiden jatkumista elokuun loppuun asti. Kesätyöansiot ovat useille opiskelijoille koko vuoden toimeentulon kannalta oleellisia ja jo viikko pois töistä on iso lovi lompakkoon. Toisaalta kykenemättömyys sitoutua koko kuukaudeksi voi heikentää näiden opiskelijoiden asemaa kesätyön hakijoina. Kyselyyn vastanneista 2. ja 3. vuoden opiskelijoista (n 234) yli 40%:lla oli haasteita kesätöiden ja orientaatioviikon yhteen sovittamisessa. Avoimissa vastauksissa toivottiin myös mahdollisuutta hengähtää edes pieni hetki kesätöiden ja opintojen välissä. Luentojen alkaessa syyskuun toisella viikolla olisi opiskelijoilla mahdollisuus pitää edes viikon loma, muuttaa takaisin Jyväskylään tai vain palautua kesästä ja kerätä voimavarat taas opiskelujen alkamiseen.

Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat lukuvuoden aikaistamisen sijasta toive järjestää opinnot tehokkaammin ja tasaisemmin lukuvuoden aikana, jolloin stressaavia ja liian kiireisiä aikataulupiikkejä ei pääsisi syntymään. JYYn hallitus on käsitellyt aihetta ja kyselyn tulosten perusteella JYY pitää elokuun puolella järjestettävän orientaatioviikon synnyttämiä haasteita opiskelijoiden kannalta kohtuuttomina neljän päivän lisäaikaan nähden.

Kommentteja ja kysymyksiä aiheesta saa mielellään lähettää JYYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle:
Jonna Varsa
sopo-asiantuntija@jyy.fi
0503070540