Opintotuen muutokset valmiiksi pureskeltuina

Vuoden alussa tulee muutama muutos liittyen opintotukiin: näkyvin muutos on opintorahan ennakonpidätyksen poistuminen. Toisena muutoksena on 1.1.2019 jälkeen maksettujen verovapaiden apurahojen vaikutuksen poistuminen opintotuessa huomioitavista tuloista. Veronalaiset apurahat lasketaan kuitenkin jatkossakin opintotukeen vaikuttaviin vuosituloihin. Verovapaita apurahoja ovat siis esimerkiksi julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat. Tällaiset apurahat maksetaan yleensä kannustimena hyvästä suorituksesta, joten on koettu epäoikeudenmukaisena että ne vaikuttaisivat opiskelijan tukiin heikentävästi.

Tähän mennessä Kela on vähentänyt automaattisesti opintorahasta 10% suuruisen ennakonpidätyksen jos opintoraha on vähintään 170€ kuukaudessa. Ennakonpidätysprosentti on toki voinut olla sinulla jotain muutakin, mikäli olet ilmoittanut Kelalle siitä aiemmin tai olet toimittanut Kelaan muutosverokortin. Ennakonpidätys poistuu automaattisesti tammikuussa 2019 tai helmikuussa, mikäli olet toimittanut Kelaan muutosverokortin vuodelle 2018.

Miten ennakonpidätyksen poisto sitten vaikuttaa arkeen käytännön tasolla?

Mikäli sinulla ei ole muita tuloja vuoden aikana,  tämä ei vaadi sinulta mitään toimia. Ole siis hyvä ja nauti 10 %:sta enemmän opintorahaa kuukaudessa. Mikäli sinulla on muita tuloja, tulee sinun ottaa opintoraha huomioon muiden tulojesi ennakonpidätyksessä. Jos siis opintoraha ja palkkasi ylittää verokortin tulorajan, kannattaa sinun tilata uusi verokortti välttääksesi jäännösveron maksamisen.

Tähän väliin käytännön esimerkki: Olet yli 18-vuotias opiskelija, jolla ei ole lapsia ja asut yksin. Saat nyt opintorahaa 25€ enemmän kuukaudessa. Jee! 🙂

Uuden verokortin voi tilata Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta. Halutessasi voit myös ilmoittaa Kelalle haluamasi ennakonpidätysprosentin. Se onnistuu soittamalla Kelan asiakaspalveluun (020 692 209) tai netissä Kelan asiointipalvelussa.

Määrällisesti tukea ei kuitenkaan makseta enempää kuin edellisinikään vuosina: ennen ennakonpidätykset on maksettu takaisin veronpalautuksina. Vuonna 2019 näin ei kuitenkaan enää tehdä.

Lisätietoa muutoksista Kelan sivuilta:

Verovapaat apurahat

Opintorahan ennakonpidätys

Termit selitettynä:

Opintotuki

Opintotuki on valtion maksama tuki opiskelijoille johon kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumislisä.

Opintoraha

Opintotukeen kuuluva rahana maksettava tuki.

Kela

Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta. Kela toimii eduskunnan valvonnassa.

Verokortti

Verokortin tietojen mukaan palkanmaksaja tai veronalaisen tulon maksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verottajalle.

Ennakonpidätys

Tarkoittaa arvioitua prosenttimäärää mitä henkilö joutuu maksamaan veroa palkastaan tai veronalaisesta tulostaan.