Pidetään ympäristöstä huolta, niin se pitää huolen meistä

 

Ville Härsilä
Ville Härsilä 

Tällä viikolla vietämme Jyväskylän yliopistolla sekä ympäristö– että hyvinvointiviikkoa. Vaikka alkuun ajattelisi olevan kyse hyvin erilaisista teemoista, hyvinvointi ja ympäristö ovat todellisuudessa aivan lähellä toisiaan.

Ympäristö tuottaa meille hyvinvointia ilman, että välttämättä sitä huomaamme. Ajanvietto luonnon äärellä on oivallinen esimerkki hyvinvoinnin ja ympäristön kulminoitumisesta. Se tutkitusti vähentää sairastumista sekä lisää onnellisuutta. Vasta kansainvälisten opiskelijoiden hämmästeltyä ja ihailtua Suomen ilman puhtautta sekä luonnon läsnäoloa kaupunkiympäristössä havahdumme ajattelemaan kaikkia näitä ympäristön vaikutuksia hyvinvoinnille. Onneksi on myös nämä teemaviikot muistuttamassa!

Luonnonvoimilla voi olla myös nurja vaikutus. Viime aikoina olemme saaneet lukea mediasta, kuinka lukuisat hirmumyrskyt ovat tehneet tuhoaan ympäri maailmaa. Suomessakin koimme poikkeuksellinen kuuman kesän, minkä seurauksena metsäpaloja levisi. Tämä ei ole vain sattumaa. Osittaisena syynä näiden ilmiöiden syntymiselle on ihmisen aiheuttamat peruuttamattomat muutokset ympäristölle. Tapamme kuluttaa ei ole kestävää ympäristölle. Näistä ilmiöistä näemme, ettei se ole kestävää ihmisellekään.Jyväsjärven maisema

Omat valintamme pohjautuvat enemmän tai vähemmän käsitykseemme hyvinvoinnista. Kyseenalaistamalla totuttuja tapoja sekä tutkimalla omaa hyvinvointiamme voimme tehdä ratkaisuja, jotka hyödyttävät meidän lisäksi myös ympäristöä.

Pidetään ympäristöstä huolta, niin se pitää huolen meistä. Hyvää ympäristö- sekä hyvinvointiviikkoa kaikille!

Ville Härsilä
Ympäristövaliokunnan aktiivi