Seksuaaliterveys: tiedätkö sun oikeudet?

 

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmistä, mutta seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista puhutaan silti tarpeettoman vähän. Seksuaalikasvatus, joka on kiinteä osa seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia, on ollut viime vuosina kriittisen keskustelun alla, ja hyvä niin. Kaltaiseni 90-luvun lapset ovat nyt jo pitkällä aikuisuudessa, joten anti terveystiedon tunneista, joilla seksuaaliterveyttä lähestyttiin kondomi kurkulle -hengessä, on auttamatta unohtunut. 

Seksuaaliterveys on käsitteenä laaja. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan se tarkoittaa yksilön fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen seksuaalisen hyvinvoinnin tilaa. Se ei ole pelkästään vamman tai sairauden poissaoloa, joilla pelottelu tuntuu harmittavan usein yhä edelleen olevan seksuaaliterveyspuheen taustasävy. Seksuaaliterveyden lähtökohtana on positiivinen ja kunnioittava suhtautuminen seksuaalisuutta kohtaan eikä demonisoinnilla ole siinä sijaa. Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin seksiä ja se ansaitsee tulla nähdyksi hyvinvointia edistävänä voimavarana. Seksuaaliterveyden merkitys kokonaisvaltaiselle terveydelle on kiistaton, mutta yksin siitä huolehtiminen ei vielä riitä, vaan myös seksuaalioikeuksien tulee toteutua. Oikeuteen liittyy käänteisesti velvollisuus. Olemme velvollisia toteuttamaan kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia oikeuksia.

Tiedätkö sä siis sun seksuaalioikeudet?

Aivan jokaisella – kehoon, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, henkilökohtaiseen taustaan tai muuhun seikkaan katsomatta – seksuaalioikeudet ovat samat. Niitä ovat muun muassa oikeus keholliseen koskemattomuuteen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, tietoon ja seksuaalikasvatukseen; oikeus päättää kumppanista, naimisiinmenosta, lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta; oikeus tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään ilman pakottamista, väkivaltaa tai riistoa sekä oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Seksuaalioikeuksien osa-alueista seksuaalikasvatus on opetusta ja palveluita tarjoamalla arvokkain keinomme lisätä yksilöiden tietoutta omista oikeuksistaan. Omien ja muiden oikeuksien tunteminen on edellytys niiden toteutumisen kannalta. Jokaisella tulee myös olla oikeus tehdä vastuullisia päätöksiä asialliseen tietoon nojaten. Tieto ei ole pelkästään oikeus, vaan myös jotain, mitä jokainen meistä tarvitsee, tiedostaa sitä tai ei. Seksuaalikasvatuksella tavoitellaan sukupuolten ja yksilöiden välistä tasa-arvoa eli kaikkien etua, mutta siihen liittyy edelleen valitettavan paljon tabuja ja virheellisiä käsityksiä. Nämä hidastavat ja joskus jopa estävät asiallisen tiedon jakamisen. 

Kaikki seksuaalioikeudet perustuvat vapauteen, tasa-arvoon, yksityisyyteen ja itsemääräämisoikeuteen, joten ihmisoikeuksien suhde seksuaaliterveyteen on ehdoton. Suurta kuvaa tarkasteltaessa Suomessa oikeudet toteutuvat onneksi hyvin, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta voimme sanoa tasa-arvon todella toteutuvan. Toivonkin, että tulevat sukupolvet olisivat vapaita syrjinnästä ja epätasa-arvosta sekä kunnioittavat aivan jokaisen yksilön kehon koskemattomuutta ja päätäntävaltaa omaan elämään.

Niina Helenius
JYYn hyvinvointivaliokunnan kokouksissa viihtyvä ainejärjestötoimija, joka haaveilee maailman pelastamisesta