Hae ehdolle SYL:n ja OLL:n hallituksiin vuodelle 2021

Valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin valitaan vuosittain luottamustoimijoita edustamaan ja edistämään opiskelijoiden etuja. JYY on jäsen Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:ssä ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:ssä ja mukana vaikuttamassa sekä järjestöjen linjoihin että luottamustoimivalintoihin vuosittaisissa liittokokouksissa. Ylioppilaskunta voi myös asettaa omia ehdokkaita. 

Tänä syksynä edustajisto tekee päätökset ylioppilaskunnan ehdokkaiden asettamisesta syyskuun kokouksessaan hallituksen esityksestä. Hallitus voi esittää ehdokkaita asetettaviksi sekä hallitus- että puheenjohtajavaaliin. Varsinainen valinta ja vaali luottamustoimiin toimitetaan marraskuussa järjestöjen liittokokouksissa.

Hallitus päättää esityksestään ennen edustajiston kokousta syyskuussa. Hallitus pyytää kiinnostuneita toimittamaan vapaamuotoisen motivaatiokirjeen sekä ansioluettelon elokuun aikana JYYn hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen hpj@jyy.fi. Materiaaleja otetaan vastaan 10.8.-31.8..

Materiaaleista on käytävä ilmi, kummasta liitosta halukas tavoittelee paikkaa, soveltuvuus ja motivaatio tehtävässä toimimiseen sekä mahdolliset kampanjakärjet, joita ehdokashalukas aikoo nostaa esille mikäli hänet asetetaan ehdolle. Lisäksi materiaaleissa on oltava tieto siitä, tavoitteleeko hakija ehdokkuutta hallituksen jäseneksi, puheenjohtajaksi vai kumpaankin tehtävään. Opiskelijoiden Liikuntaliiton osalta on lisäksi ilmoitettava mahdollisesta kiinnostuksesta varapuheenjohtajan tehtäviä kohtaan.

Halukkuutensa ehdokkuutta kohtaan voi ilmaista myös edustajiston syyskuun kokouksessa. Kokouksessa ehdokkuutensa ilmaisevia ei oteta huomioon hallituksen esityksessä, sillä hallitus on kokoukseen mennessä jo laatinut oman esityksensä. Kokouksessa halukkuutensa ilmaisevasta täytyy olla äänivaltaisen edaattorin esitys ehdokkaaksi asettamisesta, jotta halukas voidaan mahdollisesti asettaa ehdokkaaksi.

Halukkaiden on syytä huomioida, että OLL:n puheenjohtajana ja SYL:n hallituksessa toimiminen edellyttävät sitoutumista kokoaikaiseen työskentelyyn Helsingissä. Lisätietoa liittojen toiminnasta on saatavilla nettisivuilta syl.fi ja oll.fi. 


SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 opiskelijaa Suomessa. SYL:n jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL on opiskelijaelämän ja koulutuksen asiantuntijajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden etuja ja pitää ääntä nuorten sukupolvien puolesta yhteiskunnassa. 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.

Lisätietoja

Ira Vainikainen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 (0) 44 137 1964
hpj@jyy.fi