Tapahtumien järjestämisestä syksyllä 2020

Epidemiatilanne Suomessa on helpottunut ja viranomaisohjeistuksen mukaan nyt ollaan siirtymässä vaiheittain normaaliin – olettaen toki ettei epidemiatilanne yllättäen pahene.

31. heinäkuuta saakka alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa. Yli 50 henkilön, mutta korkeintaan 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla. Yhteismäärältään yli 500 henkilön ulkotilaisuudet ovat sallittuja eriyttämisjärjestelyin.

1. elokuuta 2020 alkaen sallitaan yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Tämä edellyttää turvallisuuden varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeiden avulla: turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja henkilömäärien rajaaminen, tarvittaessa toimintaa eriyttäen.

1. lokakuuta 2020 alkaen luovutaan kokoontumisrajoituksista ja sallitaan kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta, mikäli epidemiatilanne on kehittynyt ilman merkittäviä poikkeamia.

Jyyn suositukset tapahtumien järjestäjille

Mikäli epidemiatilanne ei pahene, tapahtumia voi järjestää kulloinkin voimassaolevat viranomaisohjeistukset huomioiden. JYYn tilat avautuvat käyttöön syyslukukaudella normaalisti, mikäli epidemiatilanne on kehittynyt suotuisasti eikä viranomaismääräyksiin ole tullut muutoksia. 

Tapahtumanjärjestäjien on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä tilaisuudessa. Tapahtumia järjestettäessä on valittava tila, jossa henkilömäärään nähden edellä mainitut edellytykset on mahdollista toteuttaa. Yleisötilaisuuksiin tai julkisiin tiloihin meneminen sairaana on ehdottomasti kielletty.

JYY kehottaa tapahtumien järjestämisessä vastuullisuuteen ja turvallisuuden huomioimiseen, jotta toiminta on syksyllä saavutettavaa myös riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille. 

Jyväskylän yliopiston ohjeistuksen mukaan kampuksella ei saa järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia. Kampuksella järjestettävissä tilaisuuksissa tulee seurata yliopiston turvallisuusohjeita. Jyväskylän yliopiston korona-ohjeistus löytyy täältä.

Valtioneuvoston ohjeet koronaan liittyen löytyvät täältä.

Epidemiatilanteen muuttuessa viranomaisohjeistus voi muuttua, joten tilaisuuksien järjestäjien tulee edelleen seurata tilannetta.