Nuorilla ei ole varaa velkaantua.

Sukupolvemme velkaantuu ennennäkemätöntä tahtia. Koulutuksesta on leikattu satoja miljoonia euroja. Opiskelijoista 55 prosenttia täydentää toimeentuloaan työnteolla. Opintotuen lainakanta on ylittänyt 3 miljardin euron rajan. Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti nuorta sukupolvea.

Koulutus-, ilmasto- ja kirjaimellinen syömävelka painavat kohtuuttomasti nykyisten ja tulevien opiskelijasukupolvien harteita.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan eduskuntavaaliteemat vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ovat:

1. Koulutusvelka jää nuorten sukupolvien kuitattavaksi

Riittämättömät panostukset korkeakoulutukseen kerryttävät koulutusvelkaa, joka maksetaan tulevaisuudessa osaamisvajeena. Tavoitteeseen jossa puolella suomalaisista on korkeakoulututkinto ei päästä ilman, että koulutuksen resursseja lisätään.

Päätöksenteon on perustuttava paitsi arvoihin, myös tieteelliseen tietoon.

  • Koulutukseen ja tutkimukseen on ohjattava lisää resursseja.
  • Elinikäisen oppimisen järjestämiseen on ohjattava valtion rahoitusta.

2. Nuoret elävät velaksi

Opiskelijoilla on oikeus vakaaseen ja riittävään toimeentuloon. Opiskelijoiden velkaantuminen ei ole kestävä ratkaisu. Nykyinen 250 euron opintoraha on riittämätön opiskelijan päivittäisten tarpeiden kattamiseen.

  • Opintorahan tasoa on korotettava 100 eurolla kuukaudessa.
  • Opiskelijat on otettava mukaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen.

3. Tulevat sukupolvet maksavat ilmastovelan

Maapallon kantokyky ei kestä nykyistä länsimaista elämäntapaa. Tulevalla eduskuntakaudella tarvitaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta tulevaisuuden ongelmat voidaan ehkäistä.

  • Fossiilisista energiamuodoista on luovuttava ja siirryttävä uusiutuviin energiamuotoihin.
  • Päästöjä on rajoitettava verottamalla lentomatkustamista ja suosimalla joukkoliikennettä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta eli JYY on noin 12 500 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

JYYn vaaliblogi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus kirjoittaa kevään aikana viikottaisia blogitekstejä, joissa avataan JYYn eduskuntavaalikampanjan teemoja. Voit käydä lukemassa kunkin blogitekstin alla olevista linkeistä.