Ylioppilaskunnassa ei ole tilaa rasismille

Maailma on muuttunut nopeasti ja lähes tunnistamattomaksi viimeisen kahden vuoden aikana. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vähentäneet turvallisuuden tunnetta niin globaalisti kuin opiskelijayhteisössäkin. Suuret muutokset ruokkivat rasismia ja syrjivää käytöstä. Mullistusten keskellä on luonnollista koettaa etsiä syyllisiä ja osoittaa toisia sormella. Samaan aikaan uusiin tilanteisiin sopeutuminen ja yhteiskunnallisen rauhan varmistaminen vaativat kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä ja avun tarjoamista sekä sen vastaanottamista. 

Viime viikolla vietettiin rasisminvastaista viikkoa, jonka teemana oli ”tunnista, tiedosta, toimi”. Jokaisella meistä on ennakkoluuloja – halusimme tai emme. Ennakkoluulojen ruokkiminen, eri ihmisryhmien syyttely tai syrjintä eivät kuitenkaan ratkaise mitään tai lisää turvallisuutta, vaan jopa lisäävät pelkoa ja turvattomuutta. Rasisminvastaisen viikon teeman mukaisesti on tärkeää tunnistaa omat ennakkokäsitykset, jotta niitä voi päivittäisessä elämässään haastaa ja ottaa niistä opikseen. 

Rasismilla on monet kasvot. Se voi olla joko tahallista ja tietoista nimittelyä tai tahatonta ja tiedostamatonta vitsailua. Rasismi voi olla myös rakenteellista, jolloin erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot ja normijärjestelmät ylläpitävät tiettyjen ihmisryhmien syrjintää. Tämä voi näkyä esimerkiksi ulossulkemisena koulutuksessa tai työelämässä. Kaikenlainen rasismi on täysin tuomittavaa, eikä sille saa antaa tilaa sodasta huolimatta.  

Jyväskylän Yliopiston ylioppilaskunta pyrkii kaikissa toimissaan antirasistisuuteen. Voimassa olevan yleispoliittisen linjapaperin mukaan “Suomen on kunnioitettava kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia. Rasismi on tuomittava.” Ylioppilaskunta on myös monikulttuurinen, eivätkä alkuperä, kansalaisuus, etnisyys tai kieli saa asettaa opiskelijaa tai työntekijää heikompaan asemaan ylioppilaskunnan toiminnassa tai päätöksenteossa. 

Myös suomalainen opiskelijakulttuuri on siirtymässä kohti antirasismia. Kuitenkaan kaikkia ongelmallisia perinteitä ei vielä ole saatu kitkettyä. Onkin tärkeää pyrkiä puuttumaan rasistisiin vitseihin tai esimerkiksi sitsilauluihin, vaikkei ketään vähemmistöön kuuluvaa olisikaan paikalla. Jos kohtaat rasistista tai syrjivää käytöstä Jyväskylän yliopistossa, voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Jos rasismi tai syrjivä käytös ei kohdistu sinuun henkilökohtaisesti kysy ensin rasismin kohteeksi joutuneelta, haluaako hän ilmoittaa tapahtuneesta. Voit myös tarjota tukeasi ilmoittamisessa. 

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan puuttua rasismiin. Tunnistaessasi rasistisen tilanteen pyri tukemaan häirinnän kohteeksi joutunutta esimerkiksi kuuntelemalla ja keskustelemalla hänen kanssaan. Havaitessasi rasistisen tilanteen voit myös puuttua siihen kertomalla tekijälle rauhallisesti, että hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää sekä pyytää rauhallisesti tekijää lopettamaan. Jos et voi puuttua tilanteeseen itse, pyydä apua tai tukea muilta sivustakatsojilta. Jos tilanne on uhkaava, soita 112. 

Tehdään yhdessä Jyväskylän yliopistosta kaikille turvallinen yhteisö! 

JYYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot: 

hairinta@jyy.fi  

hairinta.nainen@jyy.fi  

hairinta.mies@jyy.fi