Neuvonta

Ainejärjestöt valvovat opiskelijoiden etua eli huolehtivat oman oppiaineensa ja opiskelijoidensa asemasta yliopistossa ja yhteiskunnassa sekä aineensa opetuksen tasosta. Aine- ja harrastejärjestöt sekä osakunnat edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla sosiaalisen verkoston ja virikkeitä vapaa-ajalle. Järjestöt tukevat opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta tarjoamalla mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

JYY haluaa tukea järjestöjä heidän tärkeässä työssään. JYY tarjoaa piirissään toimiville järjestöille myös mahdollisuuden pyytää hallituksen jäsentä tai järjestösihteeriä kokoukseensa. Pyynnöillä voi lähestyä sähköpostitse hallituksen järjestövastaavia tai järjestösihteeriä.

Järjestöt voivat kysyä JYYlta neuvoa mm. seuraavissa asioissa:

  • ainejärjestöjen edunvalvontaroolin vahvistaminen
  • yhdistyslainsäädäntö
  • sääntömuutokset
  • yhdistyksen hallinto ja talous
  • toiminnantarkastus
  • kokoustekniikka, kokousasiakirjojen laadinta
  • toiminnan suunnittelu ja toteutus
  • uuden yhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti

Olemme täällä sinua ja järjestöäsi varten. Ota rohkeasti yhteyttä!

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi
050 430 6747

Hallituksen järjestövastaavat
bella.forsgren@hallitus.jyy.fi
siiri.haapakoski@hallitus.jyy.fi