Hakuilmoitus SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti?
Kiinnostaako kestävä kehitys? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen
tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
kehitysyhteistyöasiainneuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja
yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta toimii SYL:n
hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa ja hallinnoi SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen
jäsenen kanssa.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta
kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta riittää.
Edellytämme KENKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on
nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKUn jäsenten odotetaan
osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Jäsenet osallistuvat Etiopia-hankkeen hallinnointiin, mahdollisten uusien hankkeiden
suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten varainhankinnan, kehittämiseen.
Toimikausi alkaa elokuussa 2022 ja loppuu heinäkuussa 2023. Neuvottelukuntaan
valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä.

Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja
etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla
lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön
mukaisesti.

KENKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka
huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja
sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

1. Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi
Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa
mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa
kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen
keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

2. Etiopian hankehallintoryhmä
Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi
vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin.
Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on
nelivuotinen ja alkoi vuonna 2019.

3. Yhteistyö- ja varainkeruutiimi
Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja
varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi suunnittelemaan
varainkeruun käytännön toteutusta ja kestävän kehityksen yhteistyötä.

Kaikkea KENKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan
esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille ja yksittäiset jäsenet voivat ottaa
vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä. Tiimit tarvitsevat myös
jäseniä, jotka olisivat kiinnostuneita koordinoimaan tiimin työskentelyä, eli toimimaan
tiimien puheenjohtajina.

Lisäksi etsimme KENKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja
kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYL:n hallitukselle.

Miten haen mukaan?

Kiinnostuneet hakijat voivat pyytää ylioppilaskunnaltaan suositusta
neuvottelukuntaan. Hakemukset tulee toimittaa JYYn kestävän kehityksen
hallituslaiselle Liina Korkiamäelle (liina.korkiamaki@jyy.fi) 4.5. klo 12 mennessä.

Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja
kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-
kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa
mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan
kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn
puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin
osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia
mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.
Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että
neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

https://syl.fi/kehitysyhteistyo/

https://syl.fi/lyyn-opiskelijat-mukana-kehitysyhteistyossa-hankehallintoa-viestintaa-ja-varainhankintaa/

SYL:n kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark
suvituuli.lundmark@syl.fi
+358 44 906 5003

JYYn kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Liina Korkiamäki
liina.korkiamaki@jyy.fi
+358 400 435 581