Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi kaudelle 2022-2024

Asetettu nähtäville: 31.3.2022 kello 19.10

Nähtäville asetti korkeakoulupoliittinen asiantuntija Teemu Vasama

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2024 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) etsii kahta opiskelijajäsentä liiketoimintajohtokuntaansa kaksivuotiskaudelle ajalle 1.6.2022–31.5.2024. Opiskelijajäseneksi hakevan tulee olla JYYn jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ennen haun alkamispäivää.

Liiketoimintajohtokunta on JYYn toimielin, joka koostuu seitsemästä jäsenestä. Jäsenistä neljä on opiskelijajäseniä ja kolme JYYn ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Liiketoimintajohtokunnan jäsenille maksetaan 120 euron kokouspalkkiota.

Ylioppilaskunnan liiketoiminta on laajaa aina opiskelija-asumisesta ravintolapalveluihin ja kiinteistöhuoltoon – JYY omistaa muun muassa Kortepohjan ylioppilaskylän, Ylioppilastalo Ilokiven sekä Opinkiven. JYY-konsernin taseen loppusumma oli vuonna 2020 n. 94,7 miljoonaa euroa. Tarkemmin JYYn liiketoiminnasta voi lukea vuoden 2020 vuosikertomuksesta.

Liiketoimintajohtokunta valmistelee ylioppilaskunnan liiketoimintaan liittyvät asiat ja toimii tytäryhtiöiden hallituksena. Ylioppilaskunnalle on tärkeää, että sen jäsenet eli Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat tiiviisti mukana vaikuttamassa JYYn liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Liiketoimintajohtokunta kokoustaa noin kerran kuussa kevät- sekä syyslukukauden aikana ja kokoukset kestävät pääsääntöisesti korkeintaan kaksi ja puoli tuntia. Kokousten välillä aikaa kuluu materiaaleihin perehtymiseen, mutta tehtävää ehtii hoitaa hyvin myös opintojen ohessa.

Liiketoimintajohtokunta järjestäytyy kesäkuussa ja samalla liiketoimintajohtokunnalle valitaan puheenjohtaja (puheenjohtajan kokouspalkkio 180€/kokous) opiskelijajäsenten keskuudesta.

Liiketoimintajohtokuntaa tukevat JYYn hallituksen edustaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä esittelijänä toimitusjohtaja, jotka osallistuvat kokouksiin. Valittavat jäsenet perehdytetään tehtävään.

Liiketoimintajohtokunnan tehtävät

Liiketoimintajohtokunta valmistelee ylioppilaskunnan liiketoimintaan liittyvät asiat. Erityisesti liiketoimintajohtokunta käsittelee sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyviä asioita. Viime vuosilta merkittäviä kokonaisuuksia ovat olleet esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylän peruskorjaushankkeet ja Korttelikylän rakentaminen.

Valmisteluvastuun ohella liiketoimintajohtokunta päättää suoraan niistä investoinneista, jotka sen vastuulle on investointiohjelmassa asetettu. Lisäksi liiketoimintajohtokunta toimii ylioppilaskunnan kuuden tytäryhtiön hallituksena.

Liiketoimintajohtokunnan ja erityisesti opiskelijajäsenten tehtävänä on myös pitää huolta siitä, että JYYn edustajiston linjoja noudatetaan liiketoiminnassa ja siihen liittyvissä päätöksissä. Tärkeimpiä liiketoimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat seuraavat:

Tarkemmin liiketoimintajohtokunnan tehtävät on määritelty JYYn hallinto-ohjesäännön 15 §:ssä.

Millaisia henkilöitä etsimme

Opiskelijajäseniä valittaessa painotetaan seuraavia asioita:

  • Motivaatio tehtävän hoitamiseen ja mahdollisuus sitoutua siihen koko kaksivuotiskaudeksi
  • Rohkeus osallistua aktiivisesti kokouksissa käytävään keskusteluun ja tuoda esiin omia ajatuksia
  • Halu ja kyky omaksua uusia laajoja kokonaisuuksia
  • Vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot ja kiinnostus vaikuttamiseen
  • JYYn liiketoiminnan perustuntemus

Eduksi voidaan katsoa JYYn toiminnan ja päätöksenteon tuntemus sekä kokemus liiketoiminnasta ja taloudesta (liittyen erityisesti kiinteistöihin, rakentamiseen, ravintoloihin ja sijoittamiseen), mutta niitä ei edellytetä.

Liiketoimintajohtokunta on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan konsernitason liiketoimintaan ja vaikuttamaan siihen, millaista JYYn liiketoiminta tulevaisuudessa on. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta!

Tehtävään hakeminen

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja tutkinto-ohjelma sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus voi sisältää myös erillisen CV:n.

Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkäselle, joka tarkastaa hakijoiden hakukelpoisuuden. Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelusihteeri@jyy.fi.

Erityinen valintatoimikunta kutsuu hakemusten perusteella osan tai kaikki hakijoista yksilöhaastatteluun, jotka pidetään ylioppilastalo Ilokivessä 4.-5.5. Myös etäosallistuminen haastatteluihin on mahdollista. Haastatteluun kutsuttavilla teetetään pienimuotoinen ennakkotehtävä ennen haastattelua.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 19.5.2022 erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta.

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy keskiviikkona 20.4.2022 kello 23.59.

Lisätietoja antavat

JYYn liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä:

Timo Lahtinen
JYYn toimitusjohtaja
timo.lahtinen@jyy.fi
+358 44 970 2160

Haku- ja valintaprosessiin liittyvissä kysymyksissä:

Nelli Rauhala
Edustajiston varapuheenjohtaja ja erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja
nelli.rauhala@jyy.fi