Haku JYYn hallitukseen ja edustajiston puheenjohtajistoon vuodelle 2020

Haku JYYn luottamustoimiin vuodelle 2019 on alkanut. Haussa ovat JYYn hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten paikat sekä edustajiston puheenjohtajan (ylioppilaskunnan puheenjohtaja) ja edustajiston  varapuheenjohtajan (ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja) tehtävät. Haku kaikkiin luottamustoimiin on käynnissä 18.-28.11.2019.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tehtävät

Ylioppilaskunnan päivittäisestä ja operatiivisesta päätöksenteosta vastaa JYYn sääntöjen mukaan 7-10 henkinen hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus myös antaa esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa sekä jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi ylioppilaskunnan työntekijöitä. Edustajisto on yhteisellä päätöksellään ohjeistanut neuvottelijoita muodostamaan hallituksen, johon nimetään yksi henkilö kullekin seuraavista sektoreista:

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Järjestöt
 • Kulttuuri
 • Kestävä kehitys: kehitysyhteistyö ja ympäristö
 • Konserni ja talous
 • Viestintä
 • Kansainväliset asiat
 • Korkeakoulupolitiikka
 • Sosiaalipolitiikka
 • Vaikuttaminen ja kuntapolitiikka

Vuodelle 2020 hallituksen jäsenille nimetään kullekin oma vastuusektori. Lisäksi hallitus jakaa vastuut muista tehtävistä ja projekteista keskenään. Nykyisen sektorijaon löytää täältä. Virallisen päätöksen sektorijaosta tekee vuoden 2020 hallitus järjestäytymiskokouksessaan.

Lue lisää hallituksen työskentelystä ja sektoreista täältä. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi löytyy täältä. Toimintasuunnitelma hyväksytään virallisesti edustajiston kokouksessa 19.11, joten suosittelemme palauttamaan hakemuksen vasta tämän jälkeen.

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeimmasta päätöksenteosta vastaa 41-paikkainen edustajisto, joka kokoontuu tyypillisemmin kerran kuussa päättämään ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi ja johtaa edustajiston toimintaa yhdessä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan kanssa.

Hakuprosessi, hallitusneuvottelut ja valinta

Luottamustoimiin voi hakea kuka tahansa JYYn jäsen. Hallituksen kokoonpanon päättää JYYn edustajisto. Luottamustoimiin hakevien on toimitettava ansioluettelonsa sekä hakemuksensa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sonja Karppiselle torstaina 28.11.2019 klo 14.00 mennessä sähköpostitse (epj@jyy.fi).

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan hallitukseen on suositeltavaa, että otat ennen sitä yhteyttä johonkin edustajistoryhmään, jotta sinulla on mahdollisuus saada edustajistoryhmän tuki hallitusneuvotteluissa.

JYYn hallitusneuvottelut käydään 2.12.2019 klo 17.30 alkaen Ilokivellä. Jokaisella edustajistoryhmällä on oikeus asettaa kaksi (2) neuvottelijaa. Neuvottelut alkavat kaikille avoimella tilaisuudella, jossa eri luottamustoimiin hakeneet henkilöt haastatellaan. Haastatteluita on mahdollista seurata suorana Youtube-striimin kautta. Video ei jää julkisesti nähtäväksi haastatteluiden jälkeen.

Lopulliset valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 3.12.2019. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.

Uusia luottamushenkilöitä perehdytetään tehtäviinsä 9.-13.12.2019 ja 16.-17.12.2019, jonka jälkeen perehdytykset jatkuvat jälleen tammikuussa, kun virallinen hallitusvuosi alkaa.

Hakemusten sisältö

Ylioppilaskunnan (edustajiston) puheenjohtajaksi hakevat

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Miksi sinä olet oikea henkilö ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi?
 • Miten tekisit edustajiston puheenjohtajana JYYn toimintaa ja päätöksentekoa näkyvämmäksi?
 • JYYn strategian ensi vuoden painopiste on JYYn ja yhteistyötahojen välinen suhde. Miten edistäisit tätä tavoitetta edustajiston puheenjohtajana?

Lisäksi varaudu valmistelemaan neuvottelutilaisuuteen korkeintaan kolme minuuttia kestävä puhe, jonka pitäisit Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2020-2021 avajaisissa.

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevat

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallituksen puheenjohtajaksi? Kuvaile, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on johtajana.
 • Kuinka motivoit tiimiäsi saavuttamaan hallitustyöskentelylle asetetut tavoitteet?
 • Kerro 2-3 konkreettista asiaa, mitä JYYssä pitäisi kehittää. Millä keinoin lähtisit näitä asioita parantamaan?
 • JYYn strategian ensi vuoden painopiste on JYYn ja yhteistyötahojen välinen suhde. Miten edistäisit tätä tavoitetta hallituksen puheenjohtajana?

Hallituksen jäseneksi hakevat

Hallituksen jäseneksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin (painota vastauksissa niitä sektoreita, joihin olet hakemassa):

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallitukseen?
 • Mitkä sektorit ovat ensisijaisesti hakemasi? Mitkä sektorit kiinnostavat toissijaisesti? (Huomioi, että jokaisen hallituksen jäsenen vastuulle tulee yksi sektori, mutta hallituksen muodostamista varten voi hakea samaan aikaan usealle sektorille.) Esitä maksimissaan kaksi konkreettista asiaa ensisijaisesti hakemiisi sektoreihin liittyen siihen, mitä uutta tai tärkeää aiot tuoda sektoreiden toimintaan hallitusvuotenasi. Ota vastauksessasi huomioon myös JYYn strategian ensi vuoden teemavuosi JYYn ja yhteistyötahojen välinen suhde.
 • JYYn hallitusvuotena tulet tekemään niin hallituslaisten kuin muidenkin kanssa paljon yhteistyötä. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana ja hallituslaisena?
 • Mikä tai mitkä vuoden 2020 toimintasuunnitelmaprojektit kiinnostavat sinua eniten ja mitä haluat saavuttaa projektin osalta? (Toimintasuunnitelmaprojektit päätetään lopullisesti 19.11.2019)

Lisätietoja:

Sonja Karppinen
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi