Jyväskylä tarvitsee kokonsa mukaiset sekä kohtuuhintaiset kaukoliikenneyhteydet

Keskisuomalainen uutisoi 27.3. ilmestyneessä lehdessään joka kuudennen kaukojunan myöhästyneen viime vuonna. Keskisuomalaisen kertoman mukaan myöhästymiset painottuvat erityisesti Karjalan sekä Tampere-Jyväskylän -rataosuuksille.

Jyväskylän rataosuuden myöhästelyongelmaa korostaa tunnelit sekä eritoten Oriveden ja Jyväskylän välisen rataosuuden yksiraiteisuus. Toisen junan myöhästyessä junaliikenne hidastuu koko rataosuudella, sillä junien on odotettava ohituspaikoilla jo valmiiksi myöhästynyttä junaa. Raideliikenteen sujuvoittamiseksi tarvittaisiin kipeästi lisää raidekapasiteettia. Tämä konkreettisesti tarkoittaisi lisää kaksiraiteisia raideosuuksia Oriveden ja Jyväskylän välisille raideosuuksille.

“Jyväskylä on suuri kaupunki pienen kaupungin kulkuyhteyksillä. Tehokas ja nopea raideliikenne etelään palvelee työmatkaliikenteen ja täten myös elinkeinoelämän etua. Raidekapasiteetin sekä ohitusosuuksien lisäämisen Tampere-Jyväskylä -välillä tulee olla osa kansallisen raideliikenteen kärkihankkeita”, JYYn hallituksen kuntapoliittinen vastaava Nuutti Ruotsalainen linjaa.

JYY vaatii, että seuraava hallitus satsaa kaksoisraiteen toteutumiseen kunnianhimoisemmin kohdennettuja resursseja sekä myös edistää Tampereen ohitusraiteen toteutumista. JYY vaatii myös liikennetukien kohdentamista ympäristöystävälliseen sekä saavutettavaan raideliikenteeseen maakuntalentojen sijaan. “Tulevan hallituksen tulee tehdä periaatepäätöksiä Keski-Suomen raideliikenteen edistämiseksi. Jyväskylä on parhaiten saavutettava raitein, ja sen edellytyksiä on parannettava. Tulevan hallituksen tulee myös varmistaa, että julkisen liikenteen tuet kohdentuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen tehottomien ja kestämättömien lentoliikenteen tukien sijaan”, Ruotsalainen toteaa.

Ruotsalainen toteaa hallituksen toukokuussa poistuvan joukkoliikenteen ALV-alennuksen olevan onnistunut. “ALV-alennus näkyi suoraan lippujen hinnoissa. Tulevan hallituksen tuleekin tehdä pysyviä ratkaisuja joukkoliikenteen kertamaksujen pienentämiseksi”, Ruotsalainen vaatii. Raideliikenteen sujuvuus ja saavutettavuus on opiskelijoiden arkielämän perusedellytys: “Jyväskyläinen opiskelija reissaa paljon käyttäen suurten kaupunkien välisiä kulkuyhteyksiä. Täten raideliikenteen ongelmat näkyvät suoraan jyväskyläläisen opiskelijan arjessa”, Ruotsalainen toteaa.

Toimiva raideliikenne on Jyväskylän elinvoimaisuuden ja arkielämän sujuvuuden edellytys. Matalien käyttömaksujen lisäksi hallituksen tulee varmistaa, että Jyväskylän raideliikenne vastaa kaupungin ja asukkaiden tarpeita.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

Lisätietoja: 
Nuutti Ruotsalainen
JYYn hallituksen kuntapoliittinen vastaava
nuutti.ruotsalainen@jyy.fi