Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta mukana juhlistamassa Jyväskylä Pride 2021 –viikkoa

Jyväskylän yliopisto (JYU) ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) ovat mukana juhlistamassa yhdessä Jyväskylän Pride–viikkoa, jota vietetään 16.-22.8.2021. Vuosittaisen tapahtumaviikon järjestäjänä toimii Jyväskylän Seta ry. 

Tänä vuonna Pride-yhteisössä ja –tapahtumissa on oltu teeman Pride in Progress äärellä, sillä vuonna 2021 tulee kuluneeksi pyöreitä vuosia Suomessa 1970- ja 80-luvuilla säädetyistä seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta merkittävästi edistäneistä lakimuutoksista. 

Myös yliopistolla pysähdytään Pride-viikon aikana pohtimaan ja keskustelemaan erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittymisestä yliopistoyhteisössä – mitä on saavutettu ja millaisissa asioissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa on vielä kehitettävää. 

– Pride-viikon teema Pride in Progress on erinomaisen hyvin valittu. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä on päästy valtavasti eteenpäin tiedon ja avoimen keskustelun lisäännyttyä kaiken aikaa. Paljon on kuitenkin edelleen kehitettävää. Jyväskylän yliopistossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella ja arvojemme mukaisesti pyrimme siihen, että jokainen opiskelija ja työntekijä voi kokea olonsa yhteisössämme turvalliseksi ja arvostetuksi, sanoo yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso.

– Yhteisön toiminnot ovat muuttuneet yhdenvertaisemmaksi, sillä järjestöjä, tutoreita ja henkilöstöä on koulutettu tasavertaisempaan ja -arvoisempaan kohteluun. Muutos vaatii syrjivien perinteiden rikkomista, oman toiminnan tarkastelua sekä avointa vuorovaikutteista keskustelua, kertoo JYYn hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen. 

Avointa keskustelua tullaan käymään erityisesti sosiaalisen median kanavilla, jossa kysytään muun muassa opiskelijoiden kokemuksia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta yliopistolla. Viikon aikana kysytty ja saatu palaute toimitetaan opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuvalle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnalle. Palautetta voidaan hyödyntää muun muassa syksyllä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivitystyössä. 

– Pidän ehdottoman tärkeänä, että toimintatapamme ja käytänteemme, turvaavat jatkuvan avoimen vuoropuhelun, jolloin epäkohdat ja mahdollinen epäasiallinen kohtelu saadaan näkyväksi ja ongelmiin voidaan puuttua. Pride-viikko on yksi ehdottoman tärkeä osa tätä kokonaisuutta, korostaa Laakso.

– Vaikka yliopistoyhteisö on ottanut suuria harppauksia yhdenvertaisuuden takaamiseksi, on toiminnassa kehitettävää vastaisuudessakin. Avoimen ja läpinäkyvän keskusteluyhteyden rakentaminen yliopistoyhteisön keskuuteen mahdollistaa turvallisen siirtymän osaksi yhteisöämme, jatkaa myös Laaksonen. 

Pride-viikko näkyy sosiaalisen median lisäksi myös kampuksilla. Seminaarimäen kampuksella järjestetään tapahtumaviikon kunniaksi aiempien vuosien tapaan Pride-liputus. Jaossa on myös viime vuonna suosioon nousseita Pride-aiheisia pinssejä.  

Lisäksi JYU ja JYY järjestävät Pride-aiheisen paneelikeskustelun torstaina 19.8. Myös paneelissa ollaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittymisteeman äärellä. Asiantuntijoina ja keskustelijoina toimii tutkija- ja opiskelijaedustus yliopistoyhteisöstä sekä JKL Seta ry:stä. Keskustelua pääsee seuraamaan striimin välityksellä klo 16.30 alkaen tapahtumapäivänä. 

JYYn edustajiston puheenjohtajisto kokee Pride-viikon juhlistamisen tärkeänä. 

– Yleisesti pride ei mielestäni näy sen enempää yliopistoyhteisössä kuin muuallakaan. Tuntuu, että priden teemat ovat löytäneet paikan yliopistoyhteisön normaalista toiminnasta ja esimerkiksi ainejärjestöjen tapahtumien perusohjeisiin kuuluu järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joissa mainitaan selvästi syrjimättömyys ja toisten kunnioitus. Olen erityisen iloinen siitä, että yliopisto on avoimesti Priden kannattaja ja juhlii Jyväskylä Pride -viikkoa. Se viestittää opiskelijoille, että kaikki ovat tervetulleita yhteisöömme, pohtii JYYn edustajiston varapuheenjohtaja Elma Hyöky. 

Samaa mieltä on myös JYYn edustajiston puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi. 

– On tärkeää, että yliopistoyhteisössä nostetaan esiin seksuaalivähemmistön asemaa ja edustajia. Symboliikan ja yksittäisten tapahtumien lisäksi tarvitaan konkreettisia tekoja esimerkiksi poliittisten päätösten kautta. 

– Lämmin kiitos kaikille viikon järjestelyistä vastuun kantaneille! Haluan toivottaa kaikille hyvää Pride-viikkoa, vararehtori Marja-Leena Laakso sanoo.  

Lisätietoja: 

JYU: 

Marja-Leena Laakso
Vararehtori
+358 40 805 4024
marja-leena.laakso@jyu.fi

JYY: 

Petri Laaksonen 
Puheenjohtaja 
hpj@jyy.fi
+358 45 137 1964