Jyväskylän yliopisto lisää lähiopetusta – JYY korostaa positiivista vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin

Jyväskylän yliopisto on 26.1. linjannut lisäävänsä lähiopetusta helmikuun alusta alkaen.  

Uuden linjauksen mukaan lähiopetusta voidaan järjestää maksimissaan 50 henkilölle kerrallaan ja tätä suurempien opetusryhmien opetus järjestetään edelleen etätoteutuksena. Myös ns. hybridiopetus on edelleen mahdollista opettajan harkinnan mukaan. Yliopisto kannustaa opettajia järjestämään lähiopetusta, mikäli ryhmäkoko ja opetustila mahdollistavat opetuksen turvallisen toteutuksen. 

Korona-aika ja etäopiskelu ovat tutkitusti heikentäneet opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttäOpiskelijaliike on pitänyt esillä lähiopetuksen tärkeyttä jaksamiselle ja opiskelukyvylle koko pandemian ajan. 

Myös JYYn opiskelijoille teettämän kyselyn alustavan tarkastelun perusteella valtaosa opiskelijoista kokee, että lähiopetuksen lisääminen vaikuttaisi positiivisesti heidän elämäntilanteeseensa. Kyselyyn vastasi yhteensä 3796 opiskelijaa.

–Lähiopetuksen lisääminen on opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia, minkä vuoksi JYY tukee yliopiston päätöstä lähiopetuksen asteittaisesta lisäämisestä. Haluamme myös kiittää kaikkia kyselyymme vastanneita, sillä opiskelijoilta saatu tieto on meille todella tärkeää, toteaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Aija Hokkanen. 

Hokkanen kuitenkin korostaa, että opiskelijoiden elämäntilanteissa ja suhtautumisessa lähiopetukseen on merkittäviä eroja. Alustavan tarkastelun perusteella myös JYYn kyselyssä kävi ilmi, että mielipiteet etä- ja lähiopetuksesta jakautuvat tasaisesti, ja siksi JYY haluaakin varmistaa, että siirtyminen tapahtuu vaiheittain ja harkitusti sekä opiskelijoiden erilaiset tilanteet huomioiden. 

-On myös paljon opiskelijoita, jotka ovat kokeneet etäopetuksen positiivisena asiana, sillä se on tuonut joustavuutta opintoihin. Monen kohdalla paluu lähiopetukseen voi vaikuttaa esimerkiksi asumistilanteeseen tai työntekoon opintojen ohessa. Sen vuoksi onkin tärkeää, että paluu tapahtuu asteittain ja opiskelijoita tuetaan siirtymävaiheessaHokkanen painottaa. 

-Siirtyminen laajempaan lähiopetukseen vaatii joustoa ja sopeutumista niin opiskelijoilta kuin opetushenkilöstöltäkin, joten on tärkeää, että tässä tilanteessa on ymmärrystä molemmin puolin, Hokkanen lisää. 

JYYn teettämän kyselyn alustavan tarkastelun perusteella lähiopetuksen lisääminen tulee tukemaan muun muassa verkostoitumista ja arjen rytmiä. Opiskelijat kuitenkin toivovat joustavuutta opintoihin myös jatkossa esimerkiksi luentotallenteiden kautta 

Positiivisten vaikutusten valossa siirtymä lähiopetukseen kannattaa. Toivomme kuitenkin, että pitkällä aikavälillä korona-ajasta ja etäopetuksesta otetaan parhaat opit mukaan, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon, Hokkanen toteaa. 

Yliopiston tiedote lähiopetuksen lisäämisestä on luettavissa täältä: Jyväskylän yliopisto lisää lähiopetusta helmikuun alusta lähtien — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)  

Lisätietoja

Aija Hokkanen
Hallituksen puheenjohtaja
hpj@jyy.fi
+358 45 137 1964

Hyödyllisiä linkkejä

Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus KOTT 2021.
Jyväskylän yliopiston Opiskelijoiden hyvinvointi korona-aikana -kysely.