JYY: Antakaa opiskelijoille joulurauha – ei maksulliselle koulutukselle!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) mukaan koulutuksen maksullisuuden lisääminen vaikeassa toimeentulotilanteessa olisi punainen rusetti opiskelijoiden heikentyneen hyvinvoinnin pakettiin. Yhteiskunnallamme ei ole varaa polttaa loppuun tulevaisuuden työntekijöitä.

JYY vaatii, että opiskelijoille suodaan joulurauha eikä korkeakoulutuksen maksullisuutta lisätä. Sen sijaan suunnan tulee olla maksullisuutta purkava, mikä kannustaa kouluttautumiseen ja päätoimiseen opiskeluun.

Vaatimuksen taustalla on Valtiovarainministeriön ehdotus opinto- ja lukukausimaksujen perimisen mahdollisuudesta korkeakouluille. Syksyn aikana myös muun muassa Sivistystyönantajat ja Teknologiateollisuus esittivät korkeakoulutuksen maksullisuuden lisäämistä. Ehdotuksista on muodostunut säännöllinen yritys murtaa hyvinvointivaltion koulutuksellista kivijalkaa.

JYYn hallituksen puheenjohtaja Aija Hokkasen mukaan maksuton koulutus on ainoa tae kaikille saavutettavissa olevalle korkeakoulutukselle. Maksuton koulutus on myös tulevaisuusinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin yhteiskunnalle moninkertaisesti.

“Emme saa vahvistaa rakenteita, jotka asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan sosioekonomisesta taustasta tai taloudellisesta tilanteestaan riippuen”, Hokkanen toteaa.

Lukukausimaksuja on perusteltu muun muassa siten, että ne lisäävät korkeakoulujen käytössä olevaa rahoitusta. JYYn hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Suutari huomauttaa, että lukukausimaksujen käyttöönotto muodostaa houkutuksen leikata korkeakoulujen julkista rahoitusta, jolloin korkeakoulujen käytössä olevat resurssit eivät tosiasiassa lisääntyisi.

”Suomen väestökehityksen vuoksi meillä ei ole varaa rakentaa taloudellisia esteitä korkeakoulutukselle. Koulutustason nostoa ei tule maksattaa köyhyysrajan alapuolella elävillä opiskelijoilla, vaan korkeakoulutuksen on jatkossakin perustuttava vahvaan julkiseen rahoitukseen.”, sanoo Suutari.

Valtiovarainministeriön taustamuistion mukaan lukukausimaksujen käyttöönotto kohdentaisi korkeakoulupaikat paremmin niille opiskelijoille, jotka hyötyvät koulutuksesta. Näin ei kuitenkaan ole.

“Toisin kuin muistiossa väitetään, koulutuksesta hyötyvät kaikki. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan entistä enemmän työkykyisiä työntekijöitä. Siksi rakenteiden tulee kannustaa täysipäiväiseen opiskeluun, ei opiskelijoiden rankaisemiseen”, päättää Hokkanen.

JYY vaatii lopettamaan opiskelijoiden joulurauhan häiritsemisen ehdotuksilla koulutuksen maksullisuudesta. Koulutuksen tulee olla jatkossakin maksutonta ja perustua pääosin vahvaan ja vakaaseen julkiseen rahoitukseen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)  

Lisätietoja

Aija Hokkanen
aija.hokkanen@jyy.fi
+358 45 137 1964