JYY hakee ehdokasta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitus- ja puheenjohtajavaaliin

Valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin valitaan vuosittain luottamustoimijoita edustamaan ja edistämään opiskelijoiden etuja. JYY on jäsen Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:ssä, joten se on mukana vaikuttamassa sekä järjestöjen linjoihin että luottamustoimivalintoihin vuosittaisissa liittokokouksissa. Ylioppilaskunta voi myös asettaa omia ehdokkaita hallitus- ja puheenjohtajavaaliin.

SYL:n hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana toimiminen on yksivuotinen pesti, joka koostuu kansallisesta vaikuttamistyöstä sekä paikallisten ylioppilaskuntien tukemisesta. Hallituksen jäsenet keskittyvät kukin omiin vastuualueisiinsa, joita ovat esimerkiksi koulutus- ja sosiaalipolitiikka, ympäristö ja ilmasto, kansainvälisyys sekä kehityspolitiikka.

SYL:n hallitus muodostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta hallituksen jäsenestä. Hallituksen lisäksi SYL:ssä työskentelee palkattua henkilöstöä asiantuntijatehtävissä, jonka kanssa hallitus työskentelee päivittäin.

Halukkaiden on syytä huomioida, että SYL:n hallituksessa toimiminen edellyttävät sitoutumista kokoaikaiseen työskentelyyn Helsingissä. SYL:n luottamustoimista maksetaan palkkiota, jonka lisäksi SYL tukee hallituslaisiaan asunnon hankinnassa. Lisätietoa liiton toiminnasta on saatavilla nettisivuilta syl.fi.

Hakuprosessista

Hallitus pyytää kiinnostuneita toimittamaan vapaamuotoisen motivaatiokirjeen sekä ansioluettelon elo- ja syyskuun aikana JYYn hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen hpj@jyy.fi. Materiaaleja otetaan vastaan 25.8.-12.9.

Materiaaleista on käytävä ilmi, hakijan soveltuvuus ja motivaatio tehtävässä toimimiseen sekä mahdolliset kampanjakärjet, joita ehdokashalukas aikoo nostaa esille mikäli hänet asetetaan ehdolle. Lisäksi materiaaleissa on oltava tieto siitä, tavoitteleeko hakija ehdokkuutta hallituksen jäseneksi, puheenjohtajaksi vai kumpaankin tehtävään.

Vastaanotetut hakemukset käsitellään ensin hallituksen lähetekeskustelussa maanantaisessa aamukoulussa 13.9., jossa hallituksen puheenjohtaja tuo hakijat ilmi. Tämän jälkeen hallitus perehtyy hakemuksiin ja hakijoihin, minkä lisäksi soveltuvat hakijat kutsutaan hallituksen edustajiston kokousta pohjustavaan aamukouluun 20.9. esittäytymään hallitukselle.

Hallitus päättää esityksestään 22.9. pidettävässä kokouksessaan.

Halukkuutensa ehdokkuutta kohtaan voi ilmaista myös edustajiston syyskuun kokouksessa 29.9.. Kokouksessa ehdokkuutensa ilmaisevia ei oteta huomioon hallituksen esityksessä, sillä hallitus on kokoukseen mennessä jo laatinut oman esityksensä. Kokouksessa halukkuutensa ilmaisevan asettaminen ehdokkaaksi on mahdollista, mikäli häntä esittää äänivaltainen edaattori.

Edustajisto tekee päätöksen ylioppilaskunnan ehdokkaan asettamisesta 29.9. hallituksen esityksen pohjalta. Varsinainen valinta ja vaali luottamustoimiin käydään marraskuussa SYL:n liittokokouksessa 19.11.-20.11.

Tärkeitä huomioitavia asioita sekä tärkeitä ajankohtia:

Kaikki JYYn piirissä toimivat hakijat kutsutaan esittäytymään SYL:n syysseminaarissa 16.9.-17.9., mihin on hyvä valmistautua hakemisen jälkeen. Osallistuminen ja esittäytyminen ei ole välttämätöntä, mutta hyvinkin suotavaa. Syysseminaarissa esittäytyvät kaikki siihen mennessä hakemisesta kiinnostuneet esittäytymään kaikille ylioppilaskunnille.

Hakija voidaan kutsua mukaan edustajiston syyskuun kokoukseen (29.9.) haastatteluun sekä esittäytymään. Edustajiston kokouksen jälkeen nimetty ja/tai nimetyt hakijat kontaktoidaan hallituksen puheenjohtajan sekä ylioppilaskunnan puheenjohtajan toimesta, jolloin avataan muita tärkeitä ajankohtia. SYL:n Instagramissa on mahdollisuus ehdokkaiden esittäytymiseen 18.10. alkaen.

JYY tukee omia ehdokkaitaan kustantamalla hakijan matka- sekä majoituskulut SYL:n liittokokoukseen. Liittokokouksessa hakijoita haastatellaan delegaatioiden toimesta, johon JYY valmistelee ehdokastaan/ehdokkaitaan. JYYn ehdokas saa halutessaan kampanjatuekseen JYYn viestintäsektorin.

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 opiskelijaa Suomessa. SYL:n jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL on opiskelijaelämän ja koulutuksen asiantuntijajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden etuja ja pitää ääntä nuorten sukupolvien puolesta yhteiskunnassa.

Lisätietoja:

Petri Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 44 137 1964
hpj@jyy.fi