JYY lausui Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) kiittää Jyväskylän seudun
joukkoliikennejaostoa mahdollisuudesta lausua linjastosuunnitelmasta.

Kaikkien yliopiston kampusten saavutettavuutta
joukkoliikenteellä parannetaan

JYY pitää erityisen tärkeänä, että korkeakoulujen kampusten saavutettavuus on nostettu
omana asiana esille joukkoliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksessa.

Luonnoksessa linjastosuunnitelmassa on huomioitu opiskelijoiden keskittynyt asuminen
sekä kampusten ja korkeakouluopiskelijoiden käyttämien palveluiden sijainnit. Lisäksi
kampusten välistä liikkumista on esitetty parannettavaksi luonnoksessa esimerkiksi T50-
linjaston myötä.

Joukkoliikenteen saavutettavuudessa huomioitava
muutakin kuin reittilinjastot

Joukkoliikenteen saavutettavuuden näkökulmasta keskeistä on reittien lisäksi linjastojen
aikataulut sekä lippujen hinnat. Saavutettavuus ei saisikaan tarkoittaa pelkästään
linjastosuunnitelman luonnoksessa esitettyjä kulkureittejä.

Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että joukkoliikenteen lopullisessa
aikataulusuunnittelussa huomioidaan luentojen aikataulut. Esimerkiksi Jyväskylän
yliopiston opetusta järjestetään pääsääntöisesti seuraavanlaisesti: luennot alkavat
varttia yli (klo XX:15) ja päättyvät varttia vaille (klo XX:45).

Samalla linjastojen aikatauluvarmuus tulee turvata ja siihen tulee kiinnittää huomiota.
Esimerkiksi Tätä tukee osaltaan aikatauluvapaat vyöhykkeet, joissa joukkoliikenteellä
matkustaminen on jouhevaa.

Joukkoliikenteen saavutettavuuteen liittyy keskeisesti joukkoliikenteen lippujen hinnat. JYY
painottaakin, että opiskelijoiden lippujen hinnan pitää olla edullinen ja joukkoliikenteessä
tulisi kokeilla myös sen maksuttomuutta.

Joukkoliikenteen saavutettavuutta pystytään parantamaan myös rakentamalla
runkolukittavia pyöräparkkeja joukkoliikenteen pysäkeille.

Elinvoimainen opiskelijakulttuuri edellyttää yövuoroja
joukkoliikenteeseen

Linjastosuunnitelman luonnoksessa ei ole otettu huomioon joukkoliikenteen yövuorojen
tarjonnan kehittämistä: luonnoksessa ei esitetä vuoroja puolen yön jälkeen.

JYY pitää tärkeänä, että Jyväskylän joukkoliikenteessä on tarjolla myös yövuoroja, sillä
elinvoimaisen korkeakouluopiskelijakulttuurin ylläpitäminen edellyttää myös yöaikaan
toimivaa julkista liikennettä. Erityisesti keskusta-alueelta tulisi päästä opiskelijaasuntoalueille, myös keskustan ulkopuolisiin asutuskeskuksiin, yöaikaan.

Linjastosuunnitelmaan tulisikin kirjata, että joukkoliikenteen yövuoroja olisi tarjolla ainakin
ke-to välisestä yöstä la-su väliseen yöhön.

Jyväskylän tulee omalla toiminnallaan edistää joukkoliikenteen käyttöä

Jyväskylän tulee tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisääminen edistää hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.

JYY pitää tärkeänä, että niin korkeakouluopiskelijat kuin muut kaupunkilaiset oppivat
hyödyntämään joukkoliikennettä kokonaisvaltaisesti. Korkeakouluopiskelijoiden lisäksi
joukkoliikennettä tulisi kehittää erityisesti myös muiden työssäkävijöiden näkökulmasta.
Jyväskylän tavoitteena on, että joukkoliikenteen osuus kulkutavoista kasvaa 10
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

JYYn mielestä tavoitteeseen pääseminen edellyttää muutoksia liikkumistottumuksissa.
Opiskelijoilla joukkoliikenteen käytössä on kyse lapsena ja nuorena opitun tavan
vahvistamisesta aikuisuudessa. Muiden työssäkävijöiden osalta voi kyse olla totuttujen
tapojen muuttamisesta: siitä, että perheen toisen tai ensimmäisen auton käyttö vähenisi
ja tulisi vähä vähältä tarpeettomammaksi.

Joukkoliikenteen sujuvuuden sekä linjojen houkuttelevuuden lisäksi työnantajien sekä
kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä – erilaisilla kampanjoilla sekä joukkoliikenteen
työsuhde-eduilla pystytään lisäämään joukkoliikenteen käyttöä.

Itse joukkoliikenteen ympäristövastuullisuutta pystytään parantamaan suosimalla
liikennevalo-optimointia ja selvittämällä sähköbussien hankkimista.