JYY: Opiskelijamyönteinen kaupunki ei leikkaa opiskelijoiden palveluista

Jyväskylän kaupunki julkaisi 25.4. listan mahdollisista kaupungin sopeutuskohteista osana mittavaa yli 40 miljoonan euron vaadittua kaupungin talouden sopeutustarvetta. Konsulttiyhtiön tekemä listaus sisältää leikkauksia urheilu-, kulttuuri-, virkistys-, ja koulutuspalveluihin laajalla skaalalla. Leikkausten lisäksi konsulttiyhtiö ehdottaa palvelumaksujen korotuksia korottamalla esimerkiksi joukkoliikenteen lippuhintoja. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta tyrmää opiskelijoiden käyttämiin palveluihin kohdistuvat leikkausajatukset. Joukkoliikenteeseen sekä kulttuuri-, ja harrastustoimintaan esitetyillä leikkauksilla olisi merkittävä negatiivinen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin ja kaupungin veto- ja pitovoimaan.  

“Joukkoliikenteen lippuhintojen korotukset olisivat märkä rätti vasten opiskelijoiden kasvoja, eivätkä opiskelijakaupungin hengen mukaisia.  Myös harraste- ja kulttuuritoiminnan palvelumaksujen tulee pysyä maltillisena, ja opiskelijat täytyy huomioida hinnoittelussa omana erikoisryhmänään. Konsulttiyhtiön laskelmat kulttuuripalveluiden palvelumaksujen korotuksista supistavat opiskelijoiden virkistäytymismahdollisuuksia merkittävästi”, JYYn hallituksen kuntapoliittinen vastaava Nuutti Ruotsalainen linjaa. 

Konsulttiyhtiön listauksessa mainitut leikkaukset esimerkiksi liikuntatoimeen olisivat merkittävä heikennys opiskelijoiden arkielämään ja heikentäisivät Jyväskylän titteliä Suomen liikuntapääkaupunkina. Palvelumaksujen korotukset liikuntapalveluihin eriarvoistavat, kun lähtökohtana pitäisi olla, että jokaisella on pääsy liikkumaan ja mahdollisuus edistää hyvinvointiaan liikkumalla. Palvelumaksujen korotusten lisäksi listauksessa ehdotetaan suoria heikennyksiä ja jopa lakkautuksia kaupungin liikuntapalveluihin. 

“Moni opiskelija elää köyhyysrajalla. Leikkaukset liikunta- ja harrastepalveluihin heikentäisivät merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointia. Erityisesti kaikista pienituloisimmille opiskelijoille leikkaukset olisivat merkittäviä. Jyväskylä on kaupunkistrategiassaan julistautunut opiskelijakaupungiksi. Nyt on aika näyttää, että Jyväskylä välittää opiskelijoista”, Ruotsalainen toteaa. 

Kaupungin osallistaessa asukkaita talouskeskusteluun, on asukkailla oltava mahdollisuus ottaa kantaa talouden tasapainottamiseen monipuolisin keinoin. JYY peräänkuuluttaa monipuolista keskustelua talouden tasapainottamisen keinoista sekä myös monipuolista ja laaja-alaista opiskelijoiden osallistamista keskusteluun. 

Lähes kolmasosa kaupungin asukkaista on opiskelijoita. Tätä ei voi sivuuttaa sopeutuskeskusteluissa eri keinojen vaikutuksia arvioidessa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta toivoo Jyväskylän pysyvän jatkossakin elinvoimaisena ja kehittävän opiskelijoiden hyödyntämiä palveluita. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 

Lisätietoja: 
Nuutti Ruotsalainen, JYYn hallituksen kuntapoliittinen vastaava
nuutti.ruotsalainen@jyy.fi