JYY sanoutuu irti rasismista sitseillä

Sitsikäytänteiden yhdenvertaisuus on herättänyt keskustelua JYYn piirissä viime viikolla. JYYtä on lähestytty asian tiimoilta ja koimme kommentin julkaisemisen tärkeäksi. JYYn hallitus otti kantaa heränneeseen rasismikeskusteluun viime viikolla Facebookissa:

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ei salli toimintansa piirissä minkäänlaista rasistista tai syrjivää käyttäytymistä. JYY haluaa varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on aidosti yhdenvertainen ja turvallinen mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin kohtaamatta minkäänlaista syrjintää. Turvalliseen ilmapiiriin kuuluu, että jokaisella on oikeus puhua kokemastaan syrjinnästä ilman pelkoa leimaantumisesta. Rasismi ja kiusaaminen eivät kuulu yhdenvertaiseen yliopistoyhteisöön.”

 

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Bella Forsgrén kirjoitti aiheesta JYYn blogiin perjantaina. Myös useampi ainejärjestö on ottanut asiaan kantaa sosiaalisessa mediassa. JYY kantaa vastuun siitä, että epäonnistui ainejärjestöjen tukemisessa viestinnän osalta, minkä vuoksi yhtenäinen linja jäi puuttumaan ja ainejärjestöt saivat sosiaalisessa mediassa paljon negatiivista huomiota.

JYYn olisi pitänyt koota ainejärjestöjen edustajat heti yhteen keskustelemaan tapahtuneesta ja päättämään jatkotoimista. Tällä olisimme mahdollisesti onnistuneet välttämään tilanteen, jossa yksittäiset henkilöt ja ainejärjestöt ovat joutuneet kärsimään kohtuuttoman laajasta negatiivisesta huomiosta. JYY pahoittelee tilannetta omalta osaltaan ja valmistautuu jatkossa toimimaan paremmin. Kaikki rasismia vastustavat toimivat aina oikein, eivätkä ansaitse minkäänlaista kiusaamista tai vihapuhetta osakseen.

Myös JYYn omilla sitseillä on esiintynyt rasistista kielenkäyttöä ja pyydämme sitä anteeksi. JYYn omat sitsikäytänteet ovat nousseet keskusteluun ja JYY laatii ohjeistukset yhdenvertaisiin sitseihin. Näiden ohjeistusten noudattamista tullaan suosittelemaan JYYn piirissä toimivien järjestöjen keskuudessa.

Ylioppilaskunta ei hyväksy minkäänlaista syrjivää käytöstä tai vihapuhetta. JYYllä on voimassa oleva edustajiston hyväksymä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa JYYn toimintaa. Ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat myös perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki. Suomen perustuslaissa määritellään ihmisten oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Suomi on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen myös Euroopan Unionin jäsenenä, sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Rasistinen kielenkäyttö tai vihapuhe eivät kuulu sananvapauden piiriin. Sananvapauden nimissä ei voi loukata muita ihmisoikeuksia, joita ovat esimerkiksi oikeus turvaan ja rauhaan.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus