JYY toivottaa hyvää Pride-viikkoa

Jyväskylässä vietetään tällä viikolla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavaa Pride-viikkoa.

Vaikka Pride-kulkue ja -puistojuhla on vallitsevan koronatilanteen vuoksi peruttu, Jyväskylän Seta ry järjestää pienimuotoisempaa toimintaa viikon aikana. Keskiviikkona 2.9. klo 16-18 Nuorten Jyväskylän Discordissa on mahdollisuus osallistua alle 30-vuotiaille suunnattuun teemakeskusteluun sateenkaarevista aiheista. Jyväskylän kaupunginkirkossa taas vietetään Sateenkaarimessua 5.9. klo 18. 

Jokaisella ihmisellä tulee olla taustastaan riippumatta mahdollisuus yhdenvertaiseen ja arvokkaaseen elämään, hyvinvointiin sekä osallistumiseen ympäröivään yhteiskuntaan.

JYY on mukana Prideviikolla ja liputtaa sateenkaarilipuin. Myös Jyväskylän Yliopisto osallistuu tapahtumaan ja liputtaa päärakennuksen edustalla. Yhdenvertaisuus on yksi JYYn neljästä arvosta. Jokaisella ihmisellä tulee olla taustastaan riippumatta mahdollisuus yhdenvertaiseen ja arvokkaaseen elämään, hyvinvointiin sekä osallistumiseen ympäröivään yhteiskuntaan. Jokaisen pitää voida tulla nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi. JYY on feministinen organisaatio, joka on osana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa monenlaiset ihmiset voivat opiskella ja elää tavallista ja hyvää elämää vapaina syrjinnästä ja stigmoista. 

Ylioppilaskunta pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan monin eri tavoin. JYYllä on viime vuonna laadittu ja edustajiston hyväksymä yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa muun muassa lausutaan, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sukupuolten moninaisuuteen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen on kiinnitettävä huomiota ylioppilaskunnassa. Ketään JYYn piirissä toimivaa henkilöä ei syrjitä tai häiritä sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuen. JYY pyrkii välttämään sukupuolisidonnaisia termejä ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa lokeroimista. JYY pyrkii edistämään asioiden huomioimista myös JYYn ulkopuolella JYYn piirissä toimivissa järjestöissä. 

JYYn vaikuttamistyöllä oli iso rooli, kun syyskuussa 2019 yliopistolla muutettiin 150 wc-tilaa sukupuolineutraaleiksi.

JYY edistää sukupuolineutraalia ajattelua purkamalla sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyviä stereotypioita. JYY noudattaa tasa-arvolaissa mainittua tasapuolisuusvelvoitetta sekä huomioi periaatteen esittäessään tai nimetessään opiskelijaedustajia. Kyselyissä on aina binäärisen sukupuolijaon lisäksi muita vaihtoehtoja, jos sukupuolen kysyminen on relevanttia. 

Ylioppilaskunta työskentelee myös yhteistyössä yliopiston kanssa ja ratkoo yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. JYYn vaikuttamistyöllä oli iso rooli, kun syyskuussa 2019 yliopistolla muutettiin 150 wc-tilaa sukupuolineutraaleiksi.

JYY kannustaa piirissään toimivia järjestöjä yhdenvertaisuustyöhön ja tarjoaa apua ainejärjestöille oman yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessäJYYllä on myös häirintäyhteyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätapauksissa. 

Kaikki palaute ja kehitysideat JYYn yhdenvertaisuustyöstä ovat erittäin tervetulleita koko viikon ajan ja toki sen jälkeenkin! Mukavaa Pride-viikkoa kaikille! 

JYYn sosiaalisektorin yhteystiedot

Karoliina Hollmén
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
karoliina.hollmen@jyy.fi 

Juulia Saukkonen 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
sopo-asiantuntija@jyy.fi