JYYn jäsenkyselyyn yhteensä 654 vastausta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY toteutti jäsenkyselyn tänä syksynä 29.10.-9.11. välisenä aikana. Vastauksia kertyi yhteensä 654 kappaletta. Suuri kiitos jokaiselle vastaajalle! Kyselyä mainostettiin muun muassa JYYn somekanavissa sekä pitämällä ständiä eri kampuksilla vastausaikana. Vastaajien kesken arvottiin S-ryhmän lahjakortteja sekä Ilokiven lounaslippuja. Jokaisesta tiedekunnasta oli vastaajia: eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisestä ja vähiten liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Vastaajia oli melko tasaisesti eri vuosikursseilta.

Kyselyssä kartoitettiin muun muassa vastaajien yleistä mielikuvaa ylioppilaskunnasta, heidän tärkeäksi kokemiaan palveluita ja painopisteitä toiminnan eri sektoreilla, sekä mielipidettä esimerkiksi JYYn toimiston aukioloajoista ja lainatavaroista. Mukana oli myös kysymyksiä ylioppilaslehti Jylkkäristä. Lisäksi kyselyssä oli useita sektorikohtaisia kysymyksiä, joilla selvitettiin esimerkiksi toiveita eri sektoreille, kuten miten ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojektit tulisi rahoittaa ja mitkä ovat JYYn viestinnän tärkeimmät aihealueet. Lopussa oli myös kohta vapaalle palautteelle, johon tuli 134 vastausta.

Tärkeimmäksi palveluksi vastaajat kokivat opiskelijoiden edunvalvonnan yliopistolla sekä kansallisella tasolla (esim. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ja YTHS). Kyselyssä kartoitettiin myös osallistumista JYYn kaikille avoimiin valiokuntiin. Vastaajista 22 % oli käynyt valiokunnassa, avointen vastausten perusteella esimerkiksi ainejärjestön hallituksessa toimimisen kautta. 42 % puolestaan ei ollut käynyt ja 36 % ei tiennyt, mitä valiokunnat ovat. Näihin syynä oli esimerkiksi haasteet aikataulujen kanssa sekä se, että vastaajilla ei ollut kiinnostusta valiokuntatoimintaa kohtaan tai siitä ei ollut tiedotettu tarpeeksi. Yksi JYYn vuoden 2019 toimintasuunnitelmaprojekteista keskittyy valiokuntien osallistamismahdollisuuksien parantamiseen, ja kyselyn tulokset otetaan tässä huomioon.

Kulttuurisektorin järjestämistä tapahtumista kysyttäessä Ilokiven elokuvat nousivat yli muiden: niitä toivoi 65 % vastaajista. Lisäksi toivottiin erityisesti kirpputoreja/myyjäisiä, vähemmän toivottuja tapahtumia puolestaan olivat bileet. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien mielipidettä siitä, miten he kokevat sen, että JYY pyrkii ohjaamaan opiskelijoita kohti kestävämpiä elämäntapoja. Tämän koki positiiviseksi yli puolet vastaajista, Lopussa kysyttiin yleisarviota JYYn toiminnasta, josta keskiarvoksi tuli seitsemän.

Vastaukset on käyty huolellisesti JYYn toimistolla läpi ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Jäsenkysely on tarkoitus tehdä vuosittain ja sen rungon on tarkoitus pysyä melko samanlaisena, jotta data on vertailukelpoista, mutta kyselyä kehitetään saadun palautteen mukaan.

Vielä kerran suuri kiitos kaikille vastaajille!