JYYn liiketoiminta noudattaa asiakkaille annettua lupausta – ”Päästökompensaatio pidetään asiakkaiden saatavilla”

Päästökompensaatiopalveluja tuottavan Compensate-säätiön kohtaamista ongelmista Poliisihallituksen arpajaishallinnon kanssa on uutisoitu useissa medioissa. Arpajaishallinto teki Compensatesta tutkintapyynnön joulukuussa 2019, koska se ei pidä päästökompensointia vastikkeellisena toimintana. Compensate on aiemmin itse pyytänyt Arpajaishallinnolta tulkintaa rahankeräyslaista. Compensate tarjoaa yrityksille palvelua, jossa asiakkaat kompensoivat ostoksensa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt maksamalla kompensaatiomaksun, joilla Compensate tukee hiiltä sitovia hankkeita, esimerkiksi metsitystä.

JYYn ravintola Ilokivi on toiminut yhteistyössä Compensaten kanssa marraskuusta 2019 alkaen ja tarjonnut kaikille lounasasiakkailleen mahdollisuuden kompensoida lounaansa aiheuttamat ilmastopäästöt. Ilokivi oli ensimmäinen jyväskyläläisyritys, joka toi kompensointimahdollisuuden asiakkailleen suoraan ostotapahtuman yhteyteen. Palvelu tuotiin asiakkaiden saataville opiskelijoiden aloitteesta.

– Päästökompensaation tarjoaminen ostotapahtuman yhteydessä on asiakkaalle helppo ja sujuva keino oman hiilijalanjälkensä hyvittämiseen. Pelkkä päästöjen kompensaatio ei tietenkään riitä, vaan kulutusta pitää vähentää. Tavallinen elämämme, kuten ruokailu ja asuminen, vapauttaa kuitenkin väistämättä hiiltä ilmakehään. Niinpä päästökompensaatiota tarjoavien palvelujen tulo markkinoille on välttämätöntä kehitystä, jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan, ja on hyvä, että päästökompensaatiota tarjoavien palvelujen tarjoajien asema selkeytetään, toteaa JYYn liiketoiminnan talous- ja palvelujohtaja Jenni-Mari Penttinen.

JYYn liiketoiminta haluaa saada vastuullisten valintojen tekeminen asiakkailleen mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi.

– JYYn liiketoiminta pitää päästökompensaatiopalvelu Compensaten edelleen Ilokiven lounasasiakkaiden saatavilla, sillä se on koettu arvokkaaksi osaksi Ilokiven tarjoamaa palveluvalikoimaa. Opiskelijat paitsi muodostavat tärkeän JYYn liiketoiminnan asiakasryhmän myös omistavat JYYn liiketoiminnan ylioppilaskunnan jäsenyyden kautta. He odottavat JYYn tuottavan vastuullista liiketoimintaa ja hoitavan osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa, toteaa JYYn liiketoiminnan toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Ilokiven vastuullisuusratkaisut, kuten lounaan yhteydessä mahdollistetut kompensaatiot ja vapaaehtoinen, JYYn valitsemaa kehitysyhteistyötä tukeva kehy-maksu, sekä vegaaninen lounas linjastolta ovat konkreettisia mahdollisuuksia kestävien valintojen tekemiseen. Ilokivi on aiemmin tänä vuonna uutisoinut myös hiilipäästöttömän sähkön käyttöönotosta. Ravintolan hävikkiä on vähennetty aktiivisesti myös leftover-ruokamyynnillä ja asiakkaiden nähtävillä olevalla biojätevaa’alla.

Lisätiedot:
JYYn liiketoiminnan toimitusjohtaja Marko Huttunen
marko.huttunen@jyy.fi
p. 050 329 2563