JYYn liiketoimintajohtokunta järjestäytynyt – puheenjohtajaksi Teemu Vasama

JYYn omaisuuden ja liiketoiminnan luotsaaminen on siirtynyt entistäkin ammattimaisempaan suuntaan, kun uusi liiketoimintajohtokunta on tarttunut työtehtäviinsä 17.5.2019 alkaen.

Jäsenillä monen alan asiantuntemusta

Liiketoimintajohtokunta on valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Teemu Vasaman. Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija Teemu Vasama tuntee JYYn opiskelija- ja liiketoimintaa laajasti sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla, sillä hänen aiempiin tehtäviinsä kuuluvat mm. JYYn hallituksen puheenjohtajuus sekä hallituksen jäsenyys Suomen ylioppilaskuntien liitossa SYL:ssa.

Toimikunnan varapuheenjohtajana toimii K2 Turvapalveluiden toimitusjohtaja Jukka Akselin, jolla on runsaasti osaamista kiinteistövarallisuuden kehittämisestä. Akselin on toiminut aikaisemmin mm. Technopolis Oyj:n johtoryhmässä ja Jyväskylän teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtajana, sekä useissa luottamustoimissa. JYYn liiketoimintajohtokunnan asiantuntijajäseninä toimivat Akselinin lisäksi Jyväskylän kaupungin entinen kiinteistöjohtaja Esko Eriksson sekä Jyväskylän kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Mari Suoranta. Opiskelijajäseninä toimivat KTK Petra Hillilä (tietojärjestelmätiede), KTK Kristiina Kronholm (tietojärjestelmätiede) ja kauppatieteiden ylioppilas Jiri Honkala (laskentatoimi).

Pitkäjänteisyyttä ja asiantuntijuutta liiketoiminnan kehittämiseen

JYY on yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia. Omaisuuden hallinnointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen saadaan nyt entistä laajempaa asiantuntemusta ja pitkäjänteisyyttä liiketoimintajohtokunnan avulla. – JYYllä on Suomen ylioppilasliikkeen mittakaavassa erittäin merkittävää liiketoimintaa, joka on myös keskeinen jäsenpalvelu. On hienoa olla mukana käynnistämässä liiketoimintajohtokunnan toimintaa ja siten tuomassa JYYn päätöksentekojärjestelmiä liiketoiminnan laajuuden edellyttämälle tasolle, toteaa Teemu Vasama.

JYYn kiinteistöomaisuus on merkittävä

JYY omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa. Vuokralaisia ylioppilaskunnalla on noin 2 200. Asuntojen lisäksi JYYllä on toimitiloja noin 10 000 m2 Seminaarinmäellä ja Kortepohjassa. JYY omistaa palvelu- ja ravintolaliiketoimintaa ja on osakkuusyhtiöiden kautta mukana myös tietokonekaupassa ja lounasravintolatoiminnassa. JYY kehittää kiinteistöjään käyttäjien tarpeiden mukaisina palveluympäristöinä ja tekee aluekehityksessä yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten kaupungin ja eri liike-elämän toimijoiden kanssa. JYYn taseen loppusumma v. 2018 oli n. 80 milj. euroa ja investoinnit n. 8 milj. euroa.

Selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä omistusten kehittämiseen

Liiketoimintajohtokunnan perustaminen osana JYYn hallintouudistusta selkeyttää ylioppilaskunnan sisäistä työnjakoa. JYYn hallitus ja edustajisto keskittyvät omistajaohjaukseen ja edunvalvontatoiminnan kehittämiseen. Jatkossa liiketoimintajohtokunta valmistelee kaikki ylioppilaskunnan liiketoimintaan liittyvät asiat JYYn hallitukselle ja edustajistolle päätöksiä varten sekä toimii JYYn tytäryhtiöiden hallituksena. Näin johtokunnan laaja asiantuntemus edistää päätöksenteon jatkuvuutta ja omistusten arvon säilymistä. Liiketoimintajohtokunta on ylioppilaskunnalle tärkeä työkalu JYYn sijoitustoiminnan, omistusten ja kiinteistöjen pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Lisätiedot:

Marko Huttunen, toimitusjohtaja, JYY
+ 358 (0) 50 329 2563
marko.huttunen@jyy.fi

Tutustu JYYn liiketoimintaan!