JYYn tekemä kysely paljastaa, että opiskelijat ovat monin osin riippuvaisia kaupungin palveluista – leikkaukset osuvat väistämättä opiskelijoihin 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) tekemästä kyselystä ilmenee, että opiskelijat käyttävät säännöllisesti Jyväskylän kaupungin palveluita. Kysely paljastaa myös edullisten palvelumaksujen olevan monille palveluiden käytön edellytys. JYY vaatii opiskelijoiden huomioimista kaupungin sopeutustyössä. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) toteutti kesäkuussa opiskelijoille suunnatun kyselyn kaupungin palveluiden tarpeesta opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää opiskelijoille tärkeät palvelukokonaisuudet ja kerätä tietoa opiskelijoiden palvelutarpeesta osana JYYn vaikuttamistyötä. Jyväskylän kaupungin talouden mittavasta sopeutustarpeesta johtuen JYY on huolissaan sopeutusten vaikutuksista opiskelijoihin. 

JYYn toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 505 opiskelijaa. Kysely oli ohjattu JYYn ja JAMKOn (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) jäsenistöille. 

Kyselyn mukaan joukkoliikenne, kirjastopalvelut sekä liikuntapalvelut korostuivat useimmiten käytettyinä kaupungin palvelukokonaisuuksina. Näitä opiskelijat vastasivat käyttävänsä vähintään kuukausittain. Vähemmän opiskelijat vastasivat käyttävänsä perusopetusta, iltapäivätoimintaa tai päivähoitoa. Perheellisten opiskelijoiden (viisi prosenttia vastaajista) keskuudessa nämä palvelut taas korostuivat erittäin tärkeänä ja keskeisenä edellytyksenä opiskelulle. 

Jyväskylän kaupunki sopeuttaa talouttaan merkittävällä otteella kahdessa vuodessa. Esillä on ollut leikkauksia peruspalveluihin ja korotuksia palveluiden palvelumaksuihin. JYY on huolissaan siitä, että sopeutustoimet kohdistuvat rankasti eritoten opiskelijoihin, jotka ovat suurena käyttäjäryhmänä monilta osilta riippuvaisia kaupungin palvelutarjonnasta. 

“Lähes joka kolmas jyväskyläläinen on opiskelija. Opiskelijat ovat myös heikon toimeentulonsa ja elämäntilanteensa myötä monin osin riippuvaisia kaupungin palveluista sekä huojennetuista palvelumaksuista eri palveluissa, kuten joukkoliikenteessä”, JYYn hallituksen kuntapoliittinen vastaava Nuutti Ruotsalainen toteaa. 

JYYn kyselyn mukaan todella iso osa opiskelijoista vähentäisi merkittävästi tai lopettaisi monen palvelun käytön kokonaan, jos esimerkiksi opiskelijahintaisista palvelumaksuista julkisissa palveluissa luovuttaisiin. 44,4% vastaajista vähentäisi merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä ja 13,3% lopettaisi bussilla kulkemisen kokonaan, mikäli opiskelijahintaisesta lipputyypistä luovuttaisiin.  

“Kyselyn tulokset kertovat eritoten siitä, että lippuhintojen korotuksilla palvelumaksuihin on käyttöä vähentävä vaikutus. Opiskelijan toimeentulo on heikko ja perustuu tyypillisesti opintoetuuksiin sekä velalle. Toimeentulo-ongelmaa ei helpota se, että asumistukeen kohdistetaan hallitusohjelmassa merkittäviä leikkauksia. Palvelumaksujen korotukset ovat täten suora leikkuri myös jo valmiiksi pieneen opiskelijan toimeentuloon”, Ruotsalainen linjaa. 

Eniten palvelukato karsisi liikuntapaikkoja käyttäviä opiskelijoita. 65,1% vastaajista ilmoitti vähentävänsä merkittävästi tai lopettavansa kokonaan käymisen liikuntapaikoilla, jos opiskelijahintaisesta lipputyypistä luovuttaisiin. Kokonaan liikuntapalveluiden lopettavia olisi kyselyn mukaan jopa joka viides. 

”Olisi erittäin huolestuttavaa, jos liikunnan tukemisesta opiskelijoiden kohdalla leikataan. Liikunnan merkitys hyvinvointiin, arjessa jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin on kiistatonta” JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Karri Kekkonen linjaa. 

Kekkonen pitää huolestuttavana, että yleisen epävarmuuden aikana leikattaisiin palveluista, jotka lisäävät ja ylläpitävät opiskelijoiden, kuten muidenkin kaupunkilaisten, resilienssiä. Liikuntapääkaupunkina meillä on tietoa ja osaamista, jonka pitäisi näkyä myös liikuntapalveluita koskevassa päätöksenteossa.  

”Liikunnan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset ovat kannattavia sijoituksia nyt ja tulevaisuudessa”, Kekkonen toteaa. 

JYY vaatii, että opiskelijat huomioidaan poikkeuksellisen suurena asukasryhmänä osana kaupungin talouden tasapainottamista. JYY tunnustaa talouden tasapainottamisen haasteet, mutta peräänkuuluttaa opiskelijakaupungin kannalta kriittisten palveluiden roolin huomioimista osana päätöksentekoa. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Nuutti Ruotsalainen
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
Kuntapoliittinen vastaava