JYYn verkkosivulta on poistettu virheellisesti jaettuja edustajiston kokousten liitteitä

JYYn verkkosivuilta on tietosuojasyistä poistettu edustajiston liitekansioista liitteitä, jotka ovat sisältäneet joko henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja.  

Poistetut liitteet olivat edustajistolle kuuluvia asiakirjoja. Liitteistä suurin osa oli julkisia asiakirjoja ja siten ne on voinut pyytää nähtäväksi. Ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksenmukaista jakaa niitä verkkosivuille nähtäville. Tämän lisäksi verkkosivujen kautta oli nähtävillä muutamia Julkisuuslain 24§ mukaisesti salassa pidettäviä materiaaleja. Tietosuojavirheitä on ollut vuosien 2014, 2015, 2019, 2020 ja 2021 liitekansioissa.  

Tietosuojaongelma tuli ilmi torstaina 9.3. Virheellisesti jaetut materiaalit poistettiin verkkosivujen liitekansioista saman päivän aikana. Virheen tultua ilmi JYY on tarkentanut liitteisiin liittyviä vastuita ja kartoittanut toimintatapoja jatkoa varten. Kartoituksen pohjalta päädyimme 13.3. poistamaan kaikki menneiden kokousten liitteet verkkosivuilta. Kevään aikana tullaan tekemään päätös edustajiston liitteiden jakamisesta jatkossa. 

JYY pyrkii tavoittamaan henkilöt, joiden henkilötietoja on ollut liitetiedostoissa nähtävillä. Tämä työ on jo aloitettu.  

Edustajiston kokousten liitteiden julkaisun peruste on ollut tiedottaminen. Tarkoitus on ollut tehdä JYYn toiminnasta mahdollisimman avointa kaikille jäsenille. Verkkosivuillamme on kuitenkin virheellisesti ollut jaossa myös materiaalia, jota ei ole ollut tarkoituksenmukaista jakaa. 

Pahoittelemme virhettä ja siitä aiheutunutta haittaa.  

Lisätietoja 

Minna Kalliokoski-Oinas
JYYn toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jyy.fi
+358 45 138 6816