JYYn Wanhain toimijain yhdistys ry:n vuosikokous 23.3.2024

KOKOUSKUTSU

 

Tervetuloa JYY:n Wanhain toimijain yhdistys Ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 23.3.2024 klo 13:00. Kokous pidetään Jyväskylän kaupungintalolla pohjakerroksen neuvotteluhuoneessa Vallesmanni. Kirkkopuiston remontin ajan käynti kaupungintalolle on Hannikaisenkadun suunnasta Tietotalon ja Rakentajantalon välistä.

Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä. Mikäli olet estynyt saapumaan henkilökohtaisesti paikalle, voit ilmaista hallituksen puheenjohtajalle (Selma Vidgren, selma.vidgren@gmail.com) etukäteen kiinnostuksesi hakea hallituksen puheenjohtajuutta tai hallituspaikkaa tulevalle kaudelle.

Kokouksessa käsitellään alla olevat asialistan asiat.

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan vaalit
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta
 5. Toiminnantarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta
 6. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä muiden jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden vahvistaminen
 9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen sekä hallituksen muiden jäsenten valitseminen
 10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali
 11. Kuluvan toimintavuoden talousarviosta ja jäsenmaksusta päättäminen
 12. Yhdistyksen sääntömuutokset
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsun laati puheenjohtaja Selma Vidgren

Kutsun asetti esille JYYn jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen