JYYn yleispoliittinen linjapaperi on päivitetty

Ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt kokouksessaan 19.5.2022 JYYn päivitetyn yleispoliittisen linjapaperin. Linjapaperi on luettavissa kokonaisuudessaan täältä. 

Yleispoliittinen linjapaperi päivitetään kahden vuoden välein ja sen tarkoituksena on linjata, minkälaista vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa JYY tekee. Lisäksi linjapaperissa asetetaan tavoitteita tälle vaikuttamis- ja edunvalvontatyölle. Linjapaperi tullaan julkaisemaan verkkosivullamme myös englanniksi. 

Päivitetyssä linjapaperissa JYY tekee linjauksia liittyen Jyväskylän yliopiston sisäiseen, kansalliseen sekä kansainväliseen korkeakoulupolitiikkaan, yhteiskuntaan, opiskelijan hyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen, aluepolitiikkaan sekä kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. 

JYY linjaa muun muassa seuraavaa: 

  • Lähiopetus on opiskelun ensisijainen muoto. Yliopiston tulee kuitenkin tarjota etäkursseja ja -opintokokonaisuuksia sekä laadukkaita verkkoluentomateriaaleja tukemaan omatoimista opiskelua sekä opiskelun saavutettavuutta.  
  • Mahdollisuus opiskelijalounaan ulosmyyntiin säilytetään.
  • Alueellista opintolainahyvitystä ei oteta käyttöön.
  • Jyväskylän yliopisto pitäytyy tavoitteessaan olla hiilinegatiivinen ja luontopositiivinen vuoteen 2030 mennessä.

Linjapaperin päivitystä työstettiin tiiviissä yhteistyössä JYYn edustajiston, hallituksen ja asiantuntijoiden kanssa. Hallituksessa päivityksen valmistelusta vastasivat Jenni Suutari, Liina Korkiamäki sekä Konsta Tarnanen. 

“Ylioppilaskunnan poliittiset linjat perustuvat aina ylintä valtaa käyttävän edustajiston päätökseen. Yleispoliittinen linjapaperi on keskeinen hallituksen vaikuttamistyötä ohjaava paperi, jonka edustajisto hyväksyy. Linjapaperin sisältöön vaikuttamalla edustajisto voi ohjata, mitä asioita ylioppilaskunta ajaa ja mitä mieltä JYY on erilaisista teemoista. Halua kiittää kaikkia päivitystyöhön osallistuneita sujuvasta ja onnistuneesta prosessista”, toteaa JYYn hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Suutari.