Kannanotto: Alueelle ei jäädä ilman työllistymismahdollisuuksia – tarvitsemme lisää rahoitusta opiskelijoiden harjoitteluihin!

Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä LUT-yliopiston ylioppilaskunnat vaativat työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) korvamerkittyä lisärahoitusta ohjattujen ja palkallisten korkeakouluharjoittelupaikkojen lisäämiseen. 

Monilla aloilla työharjoittelun tekeminen osana yliopistotutkintoa on vaikeaa. Syyt vaikeuksien taustalla ovat moninaiset. Harjoittelu ei välttämättä mahdu osaksi tutkintoa, tai yliopistolla ei ole tarjolla riittävästi ohjausta työharjoittelun tueksi. Usein taustalla ovat riittämättömät harjoittelupaikat tai harjoittelun aikaisen toimeentulon turvaamiseen liittyvät haasteet.

Suomen ylioppilaskuntien liiton teettämän Etäopiskelun jäljet -tutkimuksen mukaan työtä tai harjoittelupaikkaa hakeneista kyselyyn vastanneista yliopisto-opiskelijoista yli puolet ovat kokeneet paikan saamisen haastavaksi. Keskeisimmiksi syiksi haastavuuden taustalla on mainittu paikkojen vähäinen määrä ja harjoittelupaikkojen peruuntumiset.

Etäopiskelun jäljet -tutkimus kertoo myös huolestuttavaa kieltä yliopisto-opiskelijoiden kokemuksista omista työelämävalmiuksistaan. Lähes puolet kyselyyn vastanneista yliopisto-opiskelijoista kokee, ettei koronapandemian aikainen etäopetus tarjonnut riittävästi työelämässä vaadittavia taitoja. Lähes puolet vastanneista on myös huolissaan oman tutkintonsa vastaavuudesta työelämän tarpeisiin.

Korona-aikana heikentyneiden työelämävalmiuksien parantamiseksi työharjoittelun tekeminen on mahdollistettava kaikille yliopisto-opiskelijoille. Työharjoittelussa on huomioitava vahvasti myös kansainväliset opiskelijat ja heidän mahdollisuutensa hakeutua työharjoitteluun. Harjoittelun tekeminen tukee paitsi työelämävalmiuksien kehittymistä, myös työelämäsiirtymien sujuvuutta. Riittävät harjoittelupaikat turvataan suuntaamalla ohjattuun ja palkalliseen korkeakouluharjoitteluun korvamerkittyä lisärahoitusta. 

Opiskelijat muodostavat monen kaupungin sydämen. Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa opiskelee yhteensä lähes 60 000 yliopisto-opiskelijaa, jotka tuovat kaupunkeihin ympäryskuntineen valtavasti elinvoimaa ja osaamista. Ylioppilaskunnat haluavat vaatimuksellaan säilyttää elinvoiman ja ratkaista osaajapulaa. Elinvoima säilyy, kun opiskelijoiden on työharjoittelun myötä helpompi jäädä paikkakunnalle töihin.

Lisätietoja

Jenni Suutari
JYYn hallituksen varapuheenjohtaja
jenni.suutari(a)jyy.fi