Kannanotto: Heikko ja heitteillejättävä Suomi – Hallitus lyö oven vasten kansainvälisten opiskelijoiden kasvoja

JYY on erittäin huolissaan kansainvälisten opiskelijoiden jaksamisesta, tulevaisuuden näkymistä ja Suomen talouden kestävyydestä Specialists in Finland –raportissa esiteltyjen tilastojen valossa. Raportista ilmenee, että Suomi tulee mahdollisesti menettämään rutkasti kansainvälisiä osaajiaan Orpon hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisten kirjausten myötä. 

JYY tuomitsee Orpon hallituksen aiheuttaman kestämättömän tilanteen, jossa kansainväliset osaajat joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuuden limbossa. Limbossa, jossa et ole varma toimeentulosi saatikka sitten oleskelulupasi jatkuvuudesta. Pelkästään Orpon hallitusohjelman maahanmuuttolainsäädäntöä koskevien kirjausten olemassaolon vaikutuksesta nykyisin Suomessa asuvista kansainvälisistä osaajista 71 % ei saapuisi Suomeen.  

“Jos Orpon hallitusohjelman kirjaukset astuisivat voimaan, 84 % kansainvälisistä opiskelijoista harkitsisi kyselyn mukaan muuttoa pois Suomesta. Näin suuri muuttoaalto köyhdyttäisi Jyväskylän seutua ja yliopistoyhteisöä paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti”, JYYn kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen Tiina Toivanen linjaa. 

Maastamuutto ei kuitenkaan ole harkintakysymys, vaan Suomi olisi menettänyt nykyisistä kansainvälisistä osaajistaan 61 %, jos maahanmuuttolainsäädäntö olisi ollut Orpon hallitusohjelman mukainen vuosina 2018–2023. Suurin osa tästä 61 prosentista kuuluu korkeatuloisiin (yli 3500 €/kk). Orpon hallituksen kaavaileman maahanmuuttolainsäädännön myötä Suomi menettäisi tuntuvasti verotuloja veronalennuksista huolimatta. 

JYY vaatii, että Orpon hallitus ei etene koulutettua maahanmuuttoa rajoittavien lakiesitysten valmistelussa, vaan esittää niiden tilalle parempia ja kestävämpiä ratkaisuja Suomen ja kansainvälisten osaajien hyvinvoinnin takaamiseksi 

Lähde: Specialists in Finlandin raportti IMPACT OF PM ORPO’S GOVERNMENT PROGRAM ON FINNISH INTERNATIONAL WORKFORCE. Raportti perustuu kyselyyn, joka toteutettiin Google Formsilla, ja tutkimusmetodi on herättänyt kriittisyyttä. Tästä huolimatta JYY näkee, ettei tuloksia voida jättää huomiotta.