Kannanotto: Kansallista koulutustasoa nostetaan lisärahoituksella, ei velkaannuttamalla opiskelijoita

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM virkahenkilönäkemyksessään (15.2.) väläytteli mahdollisuuksia korkeakoulujen lukukausimaksuista. JYYn mielestä kansallista koulutustasoa on nostettava lisäämällä perusrahoitusta, ei velkaannuttamalla opiskelijoita.

Virkahenkilönäkemyksen viesti on kaikessa huolestuttavuudessaan sangen erikoinen. OKM pitää koulutuksen maksullisuuden yhtenä ehtona sitä, että koulutuksen on säilyttävä saavutettavana sekä tasa-arvoisena mahdollisen maksullisuuden myötä. Tämä ei ole realistista – maksullisuus koulutuksessa heikentää aina sen saavutettavuutta ja kasvattaa kuilua sosioekonomisten taustojen välillä.

“Opiskelijoiden velkataakkaan vaikuttaa jo nyt sosioekonomiset lähtökohdat. Tämä on ongelma, jota pahentaa opintolainojen nousevat korot ja puhe mahdollisista uusista maksuista”, JYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Jani Risikko painottaa.

Lukukausimaksumalleissa maksut sijoittuvat yleensä lainamuotoisesti valmistumisen jälkeiselle ajalle. Korkeakoulututkinnon edellytys esimerkiksi toimeentulon osalta on jo muutettu lainapainotteiseksi. Opiskelijat siis velkaantuvat jo nyt, ja velkataakan merkitys korostuu erityisesti heillä, joilla ei ole mahdollisuutta vanhempien taloudelliseen puskuriin.

Kaikilla tulee olla täysin tasavertainen mahdollisuus korkeakoulututkintoon, eikä pienituloisesta perheestä ponnistavaa saa rangaista jättimaksuilla. JYY torjuu OKM:n väläytykset lukukausimaksuista ja vaatii kaikkien tutkinto-ohjelmien maksuttomuutta sekä opintotuen lainapainotteisuuden purkamista.

Eduskuntavaalit lähestyvät – varmistetaan maksuttoman koulutuksen perusta myös ensi vaalikautena!