Kannanotto: “Mee töihin”… Paitsi jos olet kansainvälinen opiskelija

Suomen hallituksen mukaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat kansainväliset opiskelijat heikentävät korkeakoulujen taloutta kiertämällä lukuvuosimaksuvelvollisuutensa menemällä töihin ja saamalla sen myötä työperäisen oleskeluluvan. Esitystä käsittelevä työryhmä valmistelee samalla myös lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista eli korottamista sekä hakemusmaksun käyttöönottoa. 

Väite lukuvuosimaksujen kiertämisestä on kuitenkin kyseenalainen nykyisen lainsäädännön ja tilastojen valossa. Lukuvuosimaksuvelvollisia korkeakouluopiskelijoita koskee nimittäin toimeentuloedellytys ja heidän työntekonsa on rajoitettu 30 tuntiin viikossa ja suurin osa työssäkäyvistä lukuvuosimaksuvelvollisista opiskelijoista on töissä matalapalkkaisilla aloilla. Onkin vaikea nähdä, että lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija pystyisi tuolla tuntimäärällä ja korkealla toimeentuloedellytyksellä tienaamaan tarpeeksi työperäisen oleskeluluvan saamiseksi. Hallituksen esitystä valmisteleva opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ei myöskään ole osoittanut näyttöä kiertämisväitteen taustalla. 

Työryhmä valmistelee lukuvuosimaksuvelvollisuuden laajentamista koskemaan myös opiskeluluvalla olevan lapsiin tai puolisoon (perhesideperusteinen oleskelulupa). Tämä pätisi myös tapauksissa, jossa sukulainen on Suomessa esimerkiksi työhön perustuvalla oleskeluluvalla, mutta hänen ensimmäinen oleskelulupansa on ollut opiskeluperustainen. Samalla hallitus vaikeuttaa pysyvän oleskeluluvan saamista, joka on opiskeluluvalla alunperin tulleen tai hänen läheistensä ainoa keino vapautua lukuvuosimaksuvelvollisuudesta. 

Jotta korkeakoulut pysyvät perillä hakijoidensa ja opiskelijoidensa oleskelulupahistoriasta, ehdottaa työryhmä, että korkeakoulujen tulisi saada oikeus nähdä opiskelijan oleskelulupatiedot. Migri lupasi selvittää tietojensaantioikeutta. Tällä hetkellä oleskelulupien tiedot ovat saatavilla vain viranomaisille ja muille maahanmuuttajien kanssa läheisesti työskenteleville Ulkomaalaisrekisteristä. 

“Vaikuttaa siltä, että Suomen hallitus pyrkii paikkaamaan yliopistojen valtionosuuden pienentämisen jättämää rahoituslommoa kurottamalla syvälle kansainvälisten opiskelijoiden taskuihin. Oleskelulupiin tehdyt muutokset ja täyskatteellistaminen tulevat romahduttamaan suomalaisten korkeakoulujen houkuttelevuutta ja Suomi mennettää osaavaa työvoimaa”, JYYn kansainvälisistä asioista vastaava hallituslainen, Tiina Toivanen, varoittaa.  

JYY on huolissaan hallituksen esittämien lakimuutosten vaikutuksesta paitsi Jyväskylän yliopistoon, myös koko Suomeen ja nykyisten kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointiin. “Suomi ei saa nakertaa kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnista luomalla epävarmuutta tulevaisuudesta vaikeuttamalla oleskelulupaprosesseja”, Toivanen tiivistää ja lisää: “Koska nykyistä hallitusta vaikuttaa kuitenkin puhututtavan vain talous, haluan korostaa, että Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia paikkaamaan valtion talouden kasvavaa kestävyysvajetta.” Hallituksen esittämisen muutosten myötä Suomi sulkee itsensä taloudellisen kestämättömyyden loukkuun.