Kannanotto: Opiskelu on helpompaa, kun on koti

Opiskelijan riittävä ja vakaa toimeentulo on hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn pohja, joten JYY pitää 1. huhtikuuta voimaan astuvia yleisen asumistuen muutoksia vahingollisina opiskelijoiden arjen kannalta. Yleisen asumistuen ja opintorahan pitää yhdessä olla tasoltaan riittävän korkeita ihmisarvoiseen elämään, ja niiden tulee mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu moninaisissa elämäntilanteissa sekä erilaisilla taloudellisilla lähtökohdilla, ilman pakkoa lainan nostamiseen tai työntekoon. Asumistuen pitää yhdessä opintotuen kanssa olla riittävä asuinpaikkakunnasta ja asumismuodosta riippumatta.

”Yleiseen asumistukeen on luvassa tänä vuonna muutoksia, joista suurin osa astuu voimaan 1. huhtikuuta. Muutosten vaikutukset konkretisoituvat opiskelijoille vaiheittain, kun asumistuki tarkastetaan seuraavan kerran. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017 oli myönteinen asia, mutta Orpon hallituksen leikatessa tätä kaikille yhteistä tukimuotoa opiskelijatkaan eivät välty näiltä merkittäviltä leikkauksilta”, JYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Eetu Aalto muistuttaa.

Yleisen asumistuen tason noston lisäksi edullinen opiskelija-asuminen tulee mahdollistaa useammalle opiskelijalle. Suomessa rakentaminen on alhaisimmalla tasolla yli 70 vuoteen, millä on eittämättä suoria ja johdannaisvaikutuksia opiskelijoiden asumiseen lähitulevaisuudessa. Jyväskylässä on muihin yliopistokaupunkeihin verrattuna jo valmiiksi vähän opiskelija-asuntoja suhteessa opiskelijamäärään. Tilannetta on kiristänyt Orpon hallituksen kaavailemat suuret leikkaukset erityisryhmien investointiavustuksiin. Leikkausten myötä uudet opiskelija-asuntoprojektit menisivät jäihin vuosiksi, ja osa projekteista on jo peruuntunut hallitusohjelmakirjauksen myötä.

”Asuminen on arjen peruskiviä, joka luo pohjan ja turvan opiskelijan arjelle ja näin mahdollistaa keskittymisen opintoihin. Asumistukileikkauksilla kuitenkin lisätään epävarmuutta ja turvattomuutta opiskelijan arkeen. JYY pitääkin hyvin huolestuttavana sitä, kuinka opiskelijoiden arjen turvaa nakerretaan entisestään tilanteessa, jossa myös opintorahaa leikataan ja opintotuen lainapainotteisuutta lisätään. Kehityssuunta, jossa yksilön tulee vastata itse enenevissä määrin kouluttautumisensa kuluista, ei tue hallituksen tavoitetta nuorten ikäluokkien koulutustason nostosta”, JYYn hallituksen puheenjohtaja Akseli Immonen linjaa.

JYY vaatii toimia opiskelijoiden arjen turvaamiseksi nyt ja jatkossa. Maamme hallituksen tulee osoittaa kunnioitusta korkeakouluopiskelijoita kohtaan ja tunnustaa päätöstensä vaikutukset opiskelijoiden arkeen. Tämän tulee näkyä jo tulevassa kehysriihessä. Parlamentaarisesti tulee löytää ratkaisuja, joilla opiskelijan arki turvataan tulevaisuudessakin. JYY odottaa myös Jyväskylän kaupungilta reagointia opiskelijoiden toimeentulon muutoksiin tukemalla arkea tukevia hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita sekä lisäämällä ja kehittämällä sosiaalista asuntotuotantoaan.