Mahdollisuutesi on tässä: olisiko sinusta JYYn kehitysyhteistyökoordinaattoriksi?

Haluatko työskennellä kehitysyhteistyöasioiden parissa? Kiinnostaako hankesuunnittelu ja -hallinto? Kansainvälisyys?  JYYn kehitysyhteistyövaliokunta hakee uutta kehitysyhteistyökoordinaattoria, jonka päätehtävät ovat aktiivinen osallistuminen JYYn uuden hankkeen suunnitteluun, hankerahoituksen hakeminen ja hankkeen koordinointi.

Sinulla on nyt mahtava tilaisuus saada käytännön kokemusta kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista. Lisäksi pääset myös suunnittelemaan JYYn tulevia kehitysyhteistyöhankkeita, kehitysyhteistyöhön osallistumisen muotoja ja kehitysyhteistyön rahoitusmahdollisuuksia.

Koordinaattorien pesti alkaa heti, perehdytyksen ajankohdasta sovitaan erikseen. Työstä maksetaan pieni palkkio.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:

 • Tulevan hankkeen suunnittelu
 • Hanketuen hakeminen
 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa (SYL, yo-kunnat, järjestöt, Ulkoasiainministeriö, säätiöitä)
 • Hankkeen koordinointi
 • Kehykentän seuraaminen erityisesti Suomessa

Hankekoordinaattoreita on kaksi ja he toimivat yhteistyössä kansainvälisten asioiden asiantuntijan, hallituksen kehy-vastaavan, kehy-valiokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muiden valiokuntalaisten kanssa.

Valittavalta koordinaattorilta toivotaan erityisesti:

 • Kiinnostusta kehitysyhteistyötä kohtaan
 • Kykyä toimia yhdessä toisen koordinaattorin ja muiden kehy-toimijoiden kanssa
 • Itsenäistä työotetta
 • Oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
 • Kulttuurisensitiivisyyttä, ymmärrystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi

Eduksi luetaan:

 • Hankehallinnon osaaminen
 • Rahoitusmahdollisuuksien tuntemus ja ymmärrys
 • Kehy-kentän tuntemus

Hakemus:

Lähetä vapaamuotoinen englanninkielinen hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään keskiviikkona 31.1.2018 osoitteeseen kv-asiantuntija@jyy.fi. Haastattelut suoritetaan viikolla 6. Mahdollisuus myös Skype-haastatteluun.

Lisätietoja:

Kv-asiantuntija Ágnes Stojcsics  (kv-asiantuntija@jyy.fi, 0503387655).