Oletko kokenut tai havainnut rasismia yliopistoyhteisössä? Kyselyssä voit kertoa siitä meille

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY keräävät kyselyssä ajatuksia ja kokemuksia rasismista yliopistoyhteisössä.

Antirasismi yliopistoyhteisössä edellyttää, että kuuntelemme yhteisömme jäseniä, opimme tunnistamaan syrjiviä asenteita ja toimintatapoja ja muutamme niitä. Tämän vuoksi haluamme nyt kuulla yliopistoyhteisön kokemuksia ja ajatuksia rasismista yliopistoyhteisössä.

”Olemme viime vuosina kehittäneet yliopistossa kanavia, joiden kautta voi ilmoittaa itseensä tai toisiin kohdistuvasta loukkaavasta käytöksestä tai rasistisista teoista. Ilmoituksia kanaviin on tullut vähänlaisesti, mutta tiedostamme, ettei se välttämättä ilmennä koko totuutta”, Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa.

Kyselyllä haluamme tarjota koko yliopistoyhteisölle mahdollisuuden kertoa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan matalalla kynnyksellä. Tulokset välitetään ylioppilaskunta JYYn hallitukselle ja toimistolle, yliopiston rehtoreille ja Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus -kehittämisryhmälle, jotka ovat sitoutuneet suunnittelemaan kyselyn perusteella tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Kyselyn tuloksista julkaistaan koonti koko yliopistoyhteisön nähtäville.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Voit vastata suomeksi tai englanniksi. Kysely on auki 7.4. asti.

Kyselyn tietosuojaseloste.

“Yliopistoyhteisön tulee olla kaikille avoin ja turvallinen paikka ja onkin tärkeää, että sitoudumme paitsi keräämään tietoa yhteisömme kokemuksista rasismiin liittyen, myös kehittämään yhteisömme toimintatapoja kerätyn tiedon pohjalta”, painottaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Konsta Tarnanen.

Rasismilla tarkoitetaan ihmisryhmän määrittelyä alempiarvoiseksi sellaisten tekijöiden kuten etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismi voi ilmetä tahallisena tai tahattomana eriarvoistavana käytöksenä tai syrjivinä yhteiskunnan rakenteina (Yhdenvertaisuusvaltuutettu). Rasismi piiloutuu usein rakenteisiin ja arkisiin käytäntöihin, eikä siis välttämättä näyttäydy esimerkiksi nimittelynä.

“Tämänkokoisessa yhteisössä tapahtuu varmasti myös ei-toivottuja asioita, joista emme ole tietoisia. Rasistista käyttäytymistä ei myöskään välttämättä huomaa enemmistöön kuuluvana. Kokemukset tulee aina ottaa vakavasti ja asioihin puuttua rasismin muodosta riippumatta. Jotta ongelmia voidaan todella ratkoa, yliopiston täytyy tunnistaa, miten ja millaisissa tilanteissa rasismia ilmenee”, Laakso taustoittaa kyselyn merkitystä.

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta osallistuivat keväällä 2022 valtakunnalliseen Olen antirasisti –kampanjaan, jonka teemana oli antirasistinen tulevaisuus. Haluamme rakentaa myös yliopistoyhteisöä kohti antirasistista tulevaisuutta – vastaa siis kyselyyn ja auta meitä kehittymään!

Lue lisää: Rasismin kitkeminen vaatii aktiivisia tekoja – Jyväskylän yliopisto mukana Olen antirasisti -kampanjassa

Lisätietoja

Taina Saarinen
Johtaja
Koulutuksen tutkimuslaitos
taina.m.saarinen@jyu.fi