Opiskeluterveydenhuolto, mitä siihen oikeastaan kuuluu?

YTHS on kasvanut koko Suomen yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltojärjestelmäksi ja ensi vuoden alusta palvelut kuuluvat myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. YTHS:n toiminnan raamit asettaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), jonka uusin opiskeluterveydenhuollon opas valmistui huhtikuun 2020 aikana. Opiskeluterveydenhuollon toimintaperiaatteet ovat opiskelijalähtöisyys, varhainen puuttuminen ja monialainen yhteistyö. 

YTHS tarjoaa kaikille korkeakouluopiskelijoille perusterveydenhuollon palveluita, joihin kuuluu yleis-, mielen- ja suunterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Jokaiselta osa-alueelta STM on tarkasti määritellyt, mitkä kuuluvat opiskelijaterveydenhuoltoon ja mitkä ei. Tämä mahdollistaa sen, että YTHS pystyy kehittämään kokonais asiantuntemustaan korkeakouluopiskelijoiden terveydestä ja tarpeista.

Mitä siis STM määrittää opiskeluterveydenhuollon tehtäväksi?

Opiskeluympäristön ja opiskeluyhteistyö

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.

YTHS:n tehtävänä on tehdä opiskeluympäristön tarkastukset kolmen vuoden välein kullekkin toimipisteelle. Nämä kierrokset antavat YTHS:n toimijoille arvokasta tietoa siitä, minkälaisessa ympäristössä, ja millä välineillä esimerkiksi opiskelijat opiskelevat. Näillä kierroksilla on Jyväskylässä ollut mukana myös ylioppilaskunta. Lisäksi YTHS jalkautuu yliopistokampukselle erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa; olet ehkä kohdannut YTHS:n suunterveyden henkilökuntaa Ilokiven aulassa jakamassa vapaita aikoja, tai osana JYYn järjestämiä hyvinvointitapahtumia. YTHS tekee yliopistoyhteisömme hyväksi terveyttä edistävää viestintää ja jatkuvaa yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa!

Terveydenhoito, mitä siihen kuuluu?

 • Terveysohjaus yksilöllisesti ja ryhmissä
 • Määräaikaiset terveystarkastukset
  •  Terveydenhoitajien ja lääkärien tekemät tarkastukset
  • Suunterveyden tarkastus ja hoitosuunnitelman teko
 • Suunterveyden ennalta ehkäisevät toimenpiteet
 • Tartuntatautien ehkäisy (terveystarkastukset, kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset)
 • Perhesuunnittelu
 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset todistukset ja lausunnot
 • Matkailuneuvonta ml. opiskelijavaihto. Matkailijan rokotteet opiskelija hankkii itse,mutta ne voidaan antaa opiskeluterveydenhuollossa.
 • Psykologiset perustutkimukset (toisella asteella työnjaosta on hyvä sopia opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon psykologien kesken).

Sairaanhoito, mitä siihen kuuluu?

 • Perusterveydenhuollon sairaanhoidon ja suunterveyden palvelut
 • Hoidontarpeen arviointi
 • Kiireetön hoito ml. 1-7 päivän sisällä annettavaksi määritelty hoito
 • Hoito, joka edellyttää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin osaamista, mutta potilas ei hoidon porrastuksen mukaan kuulu erikoissairaanhoitoon
 • Sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät perusterveydenhuollon laboratorio- ja kuvantamispalvelut
 • Fysioterapia
 • Ravitsemusterapia
 • Opiskelualaan liittyvä puheterapia (puhetyöhön valmistuvien äänihäiriöiden alkuselvitykset)

Opiskeluterveydenhuoltoon ei kuulu päivystys, sairauksien diagnostikkaan liittyvät erityistytkimukset, pitkäaikaissairauksiin liittyvät erikoissairaanhoidon määräämät seurannat ja tutkimukset sekä niiden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. YTHS:n palveluihin ei myöskään kuulu äitiysneuvolapalvelut, kotisairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut eikä muut kuin opiskeluun tai hoitoon liittyvät todistukset tai laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Myös yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa kuuluu ensisijaisesti kunnalle ja oppilaitokselle. Myöskään päihteiden aiheuttamien sairauksien kuntoutuspalvelut tai opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito ei kuulu opiskeluterveydenhuoltoon.

Terveyden- ja sairaanhoidon säädökset tarkemmin löytyvät täältä

On siis mahtavaa, että YTHS pitää huolen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Laajennuksen tiimoilta JYY on mukana varmistamassa laajennuksen sujumista jouhevasti. Jyväskylään tullaan lisäämään henkilökuntaa samassa suhteessa opiskelijamäärän kasvun myötä. Ainoana poikkeuksena psykiatriset sairaanhoitajat, joiden resurssia tullaan lisäämään!

Lisätietoja:

Juulia Saukkonen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
sopo-asiantuntija@jyy.fi