Perheellinen opiskelija: Vastaa kyselyyn perheen ja opintojen yhteensovittamisesta

Vastaamalla kyselyyn voit auttaa meitä kehittämään perheellisten opiskelijoiden edunvalvontaa yliopistoissa ja yhteiskunnassa. Kysely on tarkoitettu perheellisille korkeakouluopiskelijoille, joilla on yksi tai useampi alaikäinen lapsi.

Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/79057D0D9894C81D.par

Kyselyn tavoite on selvittää, millaisia haasteita perheellisillä opiskelijoilla on lastenhoidon saralla, millaisia lastenhoitotarpeita perheellisillä opiskelijoilla on ja miten perheen ja opiskelun yhteensovittaminen onnistuu.

Kyselyn toteuttavat ja sen vastauksia käsittelevät yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ja Väestöliitto. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Tuloksia käytetään vaikuttamistyöhön perheellisten opiskelijoiden palvelujen parantamiseksi ja opintojen ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi sekä Väestöliiton tutkimustyöhön.

Mikäli sinulla on ideoita, palautetta tai kehitysehdotuksia liittyen JYYn palveluihin perheellisten opiskelijoiden näkökulmasta, voit olla mieluusti yhteydessä suoraan myös JYYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan (sopo-asiantuntija@jyy.fi, 0503070540).