Tässä ovat hakijat JYYn luottamustoimiin vuodelle 2018!

Kaikki hakijat haastatellaan yleisölle avoimessa tilaisuudessa maanantaina 4.12. klo 17:15 Ilokivellä. Lopulliset valinnat tehdään torstaina 7.12. edustajiston kokouksessa. Myös kokous on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Tervetuloa seuraamaan!

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Bella Forsgrén

Ikä: 25 v.
Pääaine: Yhteiskuntapolitiikka
Edustajistoryhmä: JYYn vihreät
Haettava pesti: Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Olen aktiivinen yhteiskuntatieteiden opiskelija, Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen ja vielä tovin JYYn hallituksen varapuheenjohtaja. Olen kokenut ja aikaansaava järjestötoimija, joka on motivoitunut tekemään pitkää päivää opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Haen ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajaksi, koska haluan kehittää JYYstä entistä näkyvämmän ja kuuluvamman toimijan niin yksittäisten opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kuin laajemmin Jyväskylän kaupungin ja maakunnan tasolla. Tämän lisäksi haluan kehittää JYYstä entistä helpommin lähestyttävän ja avoimen toimijan, jonka opiskelijat tuntevat merkitykselliseksi.

Juho Siitari

Ikä: 26 v.
Pääaine: Matematiikka
Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät
Haettava pesti: Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Olen pitkän linjan järjestötoimija rautaisella johtajakokemuksella sekä iloisella ja periksiantamattomalla asenteella. JYY saakin minusta asiantuntevan, tunnollisen, reilun ja osallistavan puheenjohtajan. Pyrin aina olemaan toiminnassani oikeudenmukainen ja tuomaan analyyttisesti esiin kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Olen esiintymistilanteissa luonteva enkä karta uusia tilanteita tai haasteita. Pitkäaikaisen kokemukseni vuoksi tiedän olevani mainio puheenjohtaja JYYlle.

Olli Tamminen

Ikä: 23 v.
Pääaine: Varhaiskasvatustiede
Edustajistoryhmä: Oikeat Opiskelijat
Haettava pesti: Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Olen kolmannen vuoden varhaiskasvatustieteen pääaineopiskelija. Jo opintojeni alusta asti olen ollut aktiivisesti mukana ainejärjestöni Varkaat ry:n toiminnassa. Vuonna 2016 toimin ainejärjestömme hallituksen jäsenenä vastuualueinani koulutuspolitiikka ja liikunta. Vuodeksi 2017 minut valittiin ainejärjestömme puheenjohtajaksi. Näistä tehtävistä kartuttamaani kokemusta haluan päästä hyödyntämään Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtaja

Aapeli Tourunen

Ikä: 24 v.
Pääaine: Viestinnän johtaminen
Edustajistoryhmä: P&D
Haettava pesti: Hallituksen puheenjohtaja

Olen monipuolinen viestinnän osaaja, joka on kartuttanut tietojaan ja taitojaan useissa viestinnän sekä journalistiikan tehtävissä. Pääaineenani luen viestinnän johtamista, jonka lisäksi olen tehnyt opintoja muun muassa henkilöstöjohtamisesta sekä historiasta. Kulutan Jyväskylän pyöräteitä jo viidettä vuotta, jona aikana olen toiminut useissa tehtävissä esimerkiksi ainejärjestöni Imagon riveissä sekä erinäisten projektien parissa. Uudet haasteet ja ihmiset motivoivat minua aina uusien tehtävien pariin.

Hallituksen jäsen

Aate Autio

Ikä: 23 v.
Pääaine: Etnologia ja antropologia
Edustajistoryhmä: Alvarin unioni
Haettavat sektorit: Hallituksen varapuheenjohtaja, konserni

Olen 23-vuotias kolmannen vuoden etnologian ja antropologian opiskelija. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut aktiivisesti ainejärjestötehtävissä. Aloitin ainejärjestöurani jo ensimmäisenä opiskeluvuotenani Nefa-Jyväskylä ry:n taloudenhoitajana. Seuraavana vuonna minut valittiin ainejärjestön puheenjohtajaksi. Tänä aikana olen hankkinut kokemusta lähes kaikilta järjestötoiminnan osa-alueilta. Nyt haluan käyttää tätä tietotaitoa kehittääkseni parempaa ylioppilaskuntaa kaikille.

Aleksi Eskelinen

Ikä: 22 v.
Pääaine: Historia
Edustajistoryhmä: JYYn vihreät
Haettavat sektorit: Sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen ja ylioppilaskylä

Olen 22-vuotias kolmannen vuoden historian opiskelija. Minulla on monipuolinen kokemus edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta niin yliopistosta kuin sen ulkopuoleltakin. Olen motivoitunut ja innokas vaikuttaja, joka uskaltaa toteuttaa suuriakin uudistuksia, mutta olen myös kykenevä kompromisseihin kokonaisuuksien saavuttamiseksi. Haen JYYn hallitukseen intohimosta opiskelijapolitiikkaa kohtaan. Tavoittelemani sektorit ovat sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen ja ylioppilaskylä.

Emilia Trast

Ikä: 24 v.
Pääaine: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Edustajistoryhmä: Alvarin unioni
Haettavat sektorit: Yritysyhteistyö, kulttuuri, tutorointi

Olen 24-vuotias neljännen vuoden kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelija ja ponnistan hallitushakuun Alvarin unionin riveistä. Olen toiminut Emile ry:n hallituksessa kolme vuotta, ensin tapahtumavastaavana, sitten varapuheenjohtajana ja lopuksi puheenjohtajana. Hallituskauteni aikana Emile ry on luonut uusia yritysyhteistyösopimuksia sekä kasvanut tapahtuma- ja jäsenmäärältään. Tavoitteena JYYn hallituksessa on tuoda JYYtä lähemmäksi riviopiskelijaa sekä saada tapahtumia entistä poikkitieteellisemmäksi.

Heidi Rättyä

Ikä: 22 v.
Pääaine: Englannin kieli
Edustajistoryhmä: Alvarin unioni
Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka ja kansainvälisyys

Olen 22-vuotias neljännen vuoden englannin pääaineopiskelija ponnistamassa JYYn hallitukseen vahvan ainejärjestökokemuksen pohjalta Alvarin unionin riveistä. Opiskeluaikanani olen ehtinyt keräämään melko vankasti kokemusta opiskelijavaikuttamisesta toimiessani Jano ry:ssä koulutuspoliittisena vastaavana ja Magna Carta ry:ssä korkeakoulupoliittisena vastaavana sekä varapuheenjohtajana. Opiskelijana ja tulevana opettajana koen opiskelijavaikuttamisen todella tärkeäksi: opiskelijan etu on yhteiskunnan etu.

Ira Vainikainen

Ikä: 22 v.
Pääaine: Yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelma, opintosuuntana yhteiskuntapolitiikka
Edustajistoryhmä: Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva)
Haettavat sektorit: Kehitysyhteistyö, koulutuspolitiikka, kuntavaikuttaminen

Olen Ira Vainikainen, yhteiskuntatieteiden opiskelija ja aktiivinen järjestötoimija. Jo fuksina toimin Magna Carta ry:n ja Yhdistyneet kieltenlukijat ry:n hallituksissa. Tuolloin lähdin myös rohkeasti kehitysyhteistyövaliokuntaan, jonka puheenjohtajana olen toiminut kesästä 2016 asti. Lisäksi toimin ympäristövaliokunnassa. Olen seurannut aktiivisesti JYY:n sekä edustajiston toimintaa ja ollut paikan päällä kokouksissa äänivallattomuudesta huolimatta. Vuoden 2017 olen puheenjohtanut Jyvivaa.

Janne Arkke

Ikä: 25 v.
Pääaine: Fysiikka
Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät
Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka, yritysyhteistyö

Tulin Jyväskylän yliopistoon halusta nähdä maailmaa ja voidakseni tehdä jotain hyvää ihmisille ympärilläni. Hakeuduin pian myös ainejärjestötehtäviin tehdäkseni ääneni kuuluvaksi. Olen optimisti; pitkällä aikavälillä ajatellen, elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa. Kunhan ihmiset ymmärtävät toisiaan, keskustelevat ja jakavat ajatuksiaan, tulevaisuus antaa kaikille mahdollisuuden toteuttaa itseään.

Joonas Haggren

Ikä: 24 v.
Pääaine: Yhteiskuntapolitiikka
Edustajistoryhmä: P&D
Haettavat sektorit: Hallituksen varapuheenjohtaja, konserni, järjestöt

Olen aktiivinen järjestötoimija ja kaikesta kiinnostunut yhteiskuntapolitiikan opiskelija. Olen toiminut Fokus ry:n hallituksessa liikunta- ja talousvastaavana 2015 sekä varapuheenjohtajana 2016. Tämän lisäksi olen toiminut vuonna 2016 JYYn liikuntavaliokunnan sihteerinä sekä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) asukastoiminnassa (2015-2017). Lisäksi toimin KOAS:in hallituksen jäsenenä (2017-2018). Pidän hallinnosta ja luvuista, ja haluaisin antaa saamani kokemuksen ja osaamisen JYYn käyttöön.

Josefiina Hukari

Ikä: 21 v.
Pääaine: Kemia
Edustajistoryhmä: Luonnontietelijät
Haettavat sektorit: Sosiaalipolitiikka, kunta ja järjestöt

Olen kemian ja matematiikan opettajaopiskelija, jolla on valtava palo tehdä yhdessä parempi ja vaikuttavampi ylioppilaskunta jäsenistöllemme. Tuoreet ajatukset yhdistettynä laajaan osaamiseen opiskelijavaikuttamisesta ovat syyt, miksi minut kannattaa valita ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2018. Ainejärjestöstä, nuorisovaltuustosta ja Suomen Lukiolaisten Liitosta saamieni kokemusten vuoksi olen käytettävissä lähes jokaiseen sektoriin, mutta lähinnä sydäntäni on sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen sekä järjestöt.

Katariina Saarinen

Ikä: 23 v.
Pääaine: Johtaminen
Edustajistoryhmä: P&D
Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka, järjestöt, kansainväliset asiat

Olen Katariina Saarinen, 22-vuotias innokas neljännen vuoden johtamisen opiskelija. Olen osallistunut aktiivisesti järjestötoimintaan opintojeni alusta lähtien. Fuksivuotenani toimin Tosine ry:n hallituksessa ja sen jälkeen olen ollut mukana Pörssi ry:ssä useissa eri tehtävissä, mm. kopojaostossa sekä ABIcrew’n vetäjänä. Viimeiset kaksi vuotta olen päässyt seuraamaan JYYn toimintaa läheltä toimiessani P&D:n toisena ryhmävastaavana. Seuraavaksi haluaisin päästä hyödyntämään kokemustani sekä intoani ylioppilaskuntamme kehittämiseen.

Nella Heikinmäki

Ikä: Melkein 20 v.
Pääaine: Solu- ja molekyylibiologia
Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät
Haettava sektorit: Ympäristö- ja liikuntasektori

Olen pirteä, puhelias ja positiivinen toisen vuoden solu- ja molekyylibiologian opiskelija nanotieteiden koulutusohjelmasta. Kokemusta järjestö- ja seuratoiminnasta olen kerännyt Syrinx ry:n rahastonhoitajana ja Hämeenlinnan taitoluistelijat ry:n nettisivujen ylläpitäjänä. Olen harrastanut lähes koko ikäni kilpaurheilua ja suurten treenimäärien sekä opintojen yhdistäminen ovat opettaneet minulle ajanhallintaa sekä organisointikykyä. Olen tottunut siihen, että minulla on monta rautaa tulessa ja nautin erilaisten projektien toteuttamisesta.

Sonja Karppinen

Ikä: 27 v.
Pääaine: Erityispedagogiikka
Edustajistoryhmä: Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Haettavat sektorit: Hallituksen varapuheenjohtaja, sektoreina konserni ja tuutorointi

Olen Sonja Karppinen, 27-vuotias kolmannen vuoden erityispedagogiikan opiskelija, järjestötoimija, kova vaikuttaja ja maailmanpelastaja. Olen toiminut ensimmäisestä opiskeluvuodestani alkaen JYYn edustajistossa ja valiokunnissa. Ainejärjestössäni Abakuksessa olen toiminut kaksi vuotta kopovastaavana ja lisäksi ympäristö- ja tuutorointivastaavana. Tänä vuonna toimin sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana. Yliopistoelämäni lisäksi painan keikkatöitä, toimin kaupunginvaltuustossa, soitan bändissä ja teen ruokaa itselleni ja muille, palkasta ja ilman. Haen JYYn hallitukseen varapuheenjohtajaksi, vastuualueinani konserni ja tuutorointi.

Topias Peltonen

Ikä: 24 v.
Pääaine: Journalistiikka
Edustajistoryhmä: Alvarin unioni
Haettavat sektorit: Järjestöt, Jylkkäri ja viestintä

Olen 24-vuotias journalistiikan opiskelija, joka on kerännyt opiskeluvuosien saatossa varsin laajan järjestökokemuksen. Päätän nyt neljännen vuoden journalistiikan ainejärjestön Lööppi ry:n hallituksessa, jossa olen toiminut viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajana. Tätä ennen toimin rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana. Olen myös toiminut tutorina, aktiivisena varaedaattorina ja yleisen valintatoimikunnan jäsenenä. Haen JYYn hallitukseen ensisijaisesti järjestösektorille, sillä haluan päästä jakamaan oppimaani ainejärjestön kehittämisestä. Journalistiikan opiskelijana olen kiinnostunut JYYn hallituksessa myös Jylkkärin ja viestintäsektorin asioiden hoitamisesta.

Topi Kytölehto

Ikä: 24 v.
Pääaine: Historia
Edustajistoryhmä: JYYn Demariopiskelijat
Haettavat sektorit: sosiaalipoliittinen sektori ja liikuntasektori

Olen Topi Kytölehto, 5. vuoden historian opiskelija jonka tavoitteena on aikuisena työskennellä opettajana. Olen kotoisin Petäjävedeltä Jyväskylän kupeesta. Olen aina ollut aktiivinen ja löytänyt itseni milloin mistäkin projektista. Harrastan palloilulajeja, salilla käymistä, tietokoneella pelaamista ja klassista kitaraa sekä tietysti järjestötoimintaa. Keskustelu ja vuorovaikutus ihmisten kanssa on itselleni elämän suola. Lempiväri on limen- tai mintunvihreä päivästä riippuen.

Wilma Jyrkinen

Ikä: 21 v.
Pääaine: Valtio-oppi
Edustajistoryhmä: JYYn vihreät
Haettavat sektorit: Kulttuuri ja ympäristö

Olen Wilma Jyrkinen, 21-vuotias yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Haen JYYn hallitukseen vuodelle 2018 kulttuuri- ja ympäristövastaavaksi. Minulla on laajaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, josta uskoisin olevan paljon hyötyä näissä pesteissä, joissa keskeistä on opiskelijoiden innostaminen mukaan toimintaan.