Tässä ovat hakijat JYYn luottamustoimiin vuodelle 2019!

Ylioppilaskunnan puheenjohtajahakijoita tuli määräaikaan mennessä yksi, hallituksen puheenjohtajahakijoita kaksi sekä hallituksen jäseneksi haki 11 henkilöä. Kaikki hakijat haastatellaan yleisölle avoimessa tilaisuudessa maanantaina 3.12. klo 17:15 Ilokivellä. Lopulliset valinnat tehdään tiistaina 4.12. edustajiston kokouksessa. Myös kokous on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Tervetuloa seuraamaan!

 

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Sonja Karppinen

Pääaine: Erityispedagogiikka

Edustajistoryhmä: Jyviva

Olen neljännen vuoden erityispedagogiikan opiskelija ja järjestötoimija. Tänä vuonna toimin JYYn hallituksen varapuheenjohtajana ja vuonna 2017 toimin sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana. Ainejärjestössäni Abakuksessa olen toiminut kaksi vuotta vastuualueinani koulutus, ympäristö ja tutorointi. Yliopistoelämäni lisäksi teen välillä töitä, toimin kaupunginvaltuustossa ja soitan bändissä. JYYn edustajiston puheenjohtajana aion olla reilu ja vastuuntuntoinen ja haluan edistää avoimuutta.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Josefiina Hukari

Pääaine: Kemia

Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät

Olen strategisen näkökyvyn omaava opiskelijoiden puolestapuhuja, jolla on rohkeutta tarttua suuriinkin haasteisiin. Tunnen valtakunnallisen opiskelijakentän lisäksi hyvin Jyväskylän päätöksenteon ja ylioppilaskunnan järjestökentän. Olen toiminut kaksikielisen nuorisovaltuuston lisäksi Pohjanmaan lukioiden edunvalvonnassa ja organisoinut valtakunnallisen järjestön viestinnän alueella. Ainejärjestössäni olen tehnyt aktiivisesti töitä yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi mm. puheenjohtajana. Arvostan erilaisista mielipiteistä koostuvaa keskustelua ja tiedän, miten tukea ryhmää parhaiten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Topias Peltonen

Pääaine: Journalistiikka

Edustajistoryhmä: Alvarin unioni

Minulla on ollut opintojeni alusta lähtien vahva halu vaikuttaa. Toimin neljä vuotta ainejärjestöni Lööppi ry:n hallituksessa, joista kaksi vuotta olin puheenjohtaja. Lisäksi olen ollut luottamustoimissa paikallisessa ammattiyhdistyksessä sekä kunnallispolitiikassa. Tämän vuoden olen toiminut JYYn hallituksessa sektoreinani viestintä, järjestöt ja Jylkkäri. Kulunut vuosi on ollut yksi elämäni opettavaisimmista kokemuksista, ja minulla on palava halu panostaa opiskelijoiden edunvalvontaan entistä enemmän.

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen

Katriina Tikanmäki

Pääaine: Romaaninen filologia  

Edustajistoryhmä: Jyväskylän keskustaopiskelijat

Haettavat sektorit: Kansainvälisyys, koulutuspolitiikka, tutor

Minulla on suuri palo kehittää entistä osallistavampaa JYYtä ja nykyistäkin parempaa yliopistoa kaikella sillä taidolla ja tiedolla, mitä minulle on politiikassa ja eri järjestöissä kertynyt. Olen koko opiskeluaikani toiminut ylioppilaskunnassamme: ainejärjestössä, edarissa, opiskelija- ja kv-tutorina sekä hallopedinä.  Lisäksi minulle on kertynyt rutkasti osaamista puoluepolitiikassa toimimisesta. Osallistamisen teemavuonna aion tehdä kaikkeni, jotta yhä useampi opiskelija saa äänensä kuuluviin: kansainvälisyys, koulutus ja opiskelijoiden hyvinvointi tarvitsevat puolustajansa myös ensi vuonna.

 

Aino Rytkönen

Pääaine: Musiikkitiede

Edustajistoryhmä: JYYn Demariopiskelijat

Haettavat sektorit: Sosiaalipolitiikka- ja kulttuurisektori

Haen JYYn hallitukseen vuodelle 2019, sillä halu päästä vaikuttamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen on suuri. Opiskelijoille tulisi rakentaa yhä yhdenvertaisempi ja opiskelijalähtöisempi ympäristö, jossa jokainen kokee itsensä arvokkaaksi omana itsenään ja tietää saavansa tukea.
Kuvailisin itseäni motivoituneeksi, tiedonjanoiseksi ja kokeneeksi aktiiviseksi toimijaksi, jonka tekemisessä korostuu kuunteleminen ja työn tekeminen ajamiensa arvojen eteen.

 

Roosa Hämäläinen

Pääaine: Markkinointi

Edustajistoryhmä: P&D

Haettavat sektorit: Hallituksen varapuheenjohtaja, konserni

Olen Roosa Hämäläinen, 23-vuotias neljännen vuoden markkinoinnin opiskelija. Sivuaineina minulta löytyy laskentatoimen, taloustieteen, johtamisen ja tietojärjestelmätieteen opintoja. Opintojeni aikana olen ehtinyt olla aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa, toiminut rekrytointimessujen päällikkönä ja vaikuttanut Pörssi ry:n hallituksen yrityssuhdevastaavana. Nyt haluankin päästä hyödyntämään kokemustani ja osaamistani ylioppilaskuntamme kehittämiseen. JYYssä toimiessani kiinnittäisin erityistä huomiota osallistamiseen sekä liiketoiminnan tehostamiseen.

 

Jiri Honkala

Pääaine: Laskentatoimi

Edustajistoryhmä: P&D

Haettavat sektorit: Konserni, yritysyhteistyö

Olen kolmannen vuoden laskentatoimen opiskelija, jonka kiinnostuksen kohteina on liiketoiminta ja talousasiat. Kokemusta järjestötoiminnasta on kertynyt monipuolisesti parin vuoden aikana ja halu tehdä asioita on suurempi kuin koskaan. Asenne koko toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja halu oppia tekisi minusta loistavan JYY:n hallituksen jäsenen. Haluan omien sektoreideni kehittämisen lisäksi olla tuomassa koko ylioppilaskuntaa ja sen päätöksentekoa lähemmäs opiskelijoita.

 

Nikolas Bursiewicz

Pääaine: Englannin kieli

Edustajistoryhmä: Alvarin unioni

Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka, viestintä

Olen Nick, kolmannen vuoden englannin opiskelija Jyväskylästä. Ponnistan Alvarin unionin riveistä JYYn hallitukseen toimittuani tämän vuoden JYYn edustajistossa ja Magna Carta ry:n puheenjohtajana. Aikaisemmin olen toiminut ainejärjestössäni korkeakoulupoliittisena vastaavana ja tutorina. Olen tähän mennessä kerryttänyt jo vankan kopo-osaamisen, mutta haluaisin mahdollisuuden oppia lisää JYYn hallituksessa. Lisäksi uskon, että kaikkia kiinnostaa kopo yhtä paljon kuin se kiinnostaa minua, jos siitä viestitään oikealla tavalla.

 

Ville Härsilä

Pääaine: Yhteiskuntapolitiikka

Edustajistoryhmä: Alvarin unioni

Haettavat sektorit: Kansainväliset asiat, ympäristö, kehitysyhteistyö

Olen neljännen vuoden yhteiskuntapolitiikan pääaineopiskelija, joka on vaikuttanut aktiivisesti järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa yliopistovuosien varrella. Kokemusta on karttunut esimerkiksi Amnestyn, Planin ja ESN:n piirissä. Minulle  tärkeitä teemoja edunvalvonnassa ovat muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet, ympäristön hyvinvointi sekä globaalikasvatus. Olen motivoitunut ja innokas ahertaja, joka haluaa antaa oman osaamisensa ylioppilaskunnan kehittämiselle.

 

Ira Vainikainen

Pääaine: Yhteiskuntapolitiikka

Edustajistoryhmä: Jyviva

Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka ja kehitysyhteistyö

Olen kokenut ylioppilaskunta-aktiivi ja vaikuttaja. Vyön alla ovat vuodet ainejärjestöissä, valiokunnissa, edustajistossa ja hallinnon opiskelijaedustajana, huipentuen yliopistokollegion varapuheenjohtajan tehtäviin. Lisäksi olen kerännyt kokemusta kansallisessa opiskelijapolitiikassa. Nämä ovat tuoneet mukanaan vankan osaamisen ja tietämyksen opiskelijan edunvalvonnasta ja kehityspolitiikasta, ja siksi haluan nyt hyödyntää kaiken tämän yhteisen ylioppilaskuntamme hyväksi.

 

Leo Toiminen

Pääaine: Tietotekniikka

Edustajistoryhmä: JYYn vihreät

Haettavat sektorit: Järjestöt, kulttuuri ja Jylkkäri

Karismaattinen komistus, Kortepohjan Montalbano, Toimisen Leo tässä terve! Haen JYYn hallitukseen jatkamaan venyvää järjestötoimijan uraani parhaissa puitteissa tähän mennessä. Jyväskylästä löytyy taustat Linkin toiminnasta. JYYn hallituksessa aion parantaa järjestöjen yhteistoimintaa, jonka olen huomannut olevan välillä turhan vaikeaa. Olen tykästynyt isosti JKL-skeneen, varsinkin paikallinen räppikulttuuri on lähellä sydäntä ja haluankin tuoda esille paikallista meininkiä, jotta J-town olisi kaikille kotoisampi paikka! Äänitorvi olen itsekin, ja koen siksi Jylkkärin olevan mahtava paikka jakaa tietoa ja herättää keskustelua, varsinkin uudella hienolla ulkoasullaan!

 

Nella Heikinmäki

Pääaine: Solu- ja molekyylibiologia

Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät

Haettavat sektorit: Järjestöt, liikunta ja tutorointi

Olen rohkea, positiivinen ja sanavalmis kolmannen vuoden opiskelija-aktiivi. Kokemusta minulle on kertynyt muun muassa ainejärjestön puheenjohtajan ja tutorin tehtävistä sekä laitokseni johtoryhmän opiskelijajäsenyydestä. Laajan järjestötaustani ansiosta minulla on myös ymmärrystä ja tuntemusta JYYn järjestosektorista. Lähes koko ikäni kestänyt taitoluisteluharrastus on kilpaurheiluna opettanut minulle liikunnasllista elämäntapaa sekä ajanhallinta- ja organisointitaitoja. Olen tottunut siihen, että minulla on monta rautaa tulessa ja nautin erilaisten projektien toteuttamisesta.

 

Markus Kulmala

Pääaine: Tilastotiede

Edustajistoryhmä: Luonnontieteilijät

Haettavat sektorit: Korkeakoulupolitiikka ja kuntavaikuttaminen

Opiskelun ohella oon mukana monessa. Kokemusta on kertynyt mm. Ynnän puheenjohtajuudesta, tutoroinnista, tiedekuntaneuvostosta, yliopistokollegiosta ja edustajistosta vain mainitakseni tärkeimmät.
JYYn hallitus saa minusta tunnollisen, muita kunnioittavan ja kuuntelevan tekijän. Haluan olla mukana tekemässä koulutuspoliittisesta- ja kunnallisesta vaikuttamisesta näkyvämpää ja kiinnostavampaa kaikille JYYn jäsenille sekä tuoda koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa jo saamiani vaikutustaitoja myös kuntapuolen vaikuttamistyöhön.
Vapaa-ajallani tykkään nähdä ystäviä ja käydä vaeltamassa pohjoismaiden eri kolkissa.

Iiris Ranta

Pääaine: Kulttuurienvälinen johtaminen ja viestintä

Haettavat sektorit: Kansainväliset asiat, koulutuspolitiikka ja kuntavaikuttaminen

Olen Iiris Ranta, 23-vuotias ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Opiskelijavaikuttaminen, korkeakoulupolitiikka sekä kehitysideointi kuuluvat mielenkiinnonkohteisiini, sekä ovat tulleet tärkeäksi osaksi päivittäistä elämääni yhä kasvavin määrin niin opintojen, kuin vapaa-ajan aktiviteettienkin myötä. Aito halu kehittää ylioppilaskuntaa yhä tasa-arvoisemmaksi ja saavutettavammaksi, sekä selkeyttää olemassa olevia rakenteita antaen äänen heille, jotka eivät tiedä osallistumismahdollisuuksistaan inspiroivat minua lähtemään ehdokkaaksi JYYn hallitukseen.