Tutustu JYYn keväällä toteuttaman jäsenkyselyn tuloksiin

JYY toteutti keväällä jäsenkyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan muun yleistä mielikuvaa ylioppilaskunnasta, tärkeiksi koettuja palveluita sekä toiveita vaikuttamisen painopisteistä JYYn toiminnassa. Kyselyssä kartoitettiin myös ajatuksia liittyen JYYn ravintolatoimintaan Ilokivellä sekä rakennus- ja vuokrastoimintaa Soihdulla. Mukana oli myös kysymyksiä ylioppilaslehti Jylkkäristä.

Kyselyn tulokset on käyty läpi ja niitä hyödynnetään ylioppilaskunnan toiminnan kehittämisessä, palvelumuotoilussa sekä ensi vuoden toiminnan suunnittelussa. Kyselyyn vastasi reilut 600 opiskelijaa. Kiitos kaikille vastaajille!

Mitä kyselyssä nousi esille?

Kyselyn vastauksissa nousi esille, että jäsenistö toivoisi viestinnässä entistä selkeämmin nostettavan esille ajankohtaisia opiskelijan elämään vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi yliopiston linjauksia ja opintotukeen vaikuttavia asioita. Viestinnässä toivottiin myös nostettavan erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa JYYn toimintaan.

Hyvinvointisektorilla tärkeimmiksi vaikuttamistavoitteiksi yliopiston suuntaan nousivat terveellinen sisäilma, yksilölliset opetusjärjestelyt sekä edullisemmat hinnat Jyväskylän liikuntapalveluihin.

Koulutuspolitiikan osalta tärkeimmiksi vaikuttamisen tavoitteiksi valtakunnallisella tasolla nousivat koulutuksen maksuttomuus ja koulutuksen tasa-arvo. Paikalliselta tasolta esiin nousivat laadukas opintojen ohjaus ja opintojen joustavuuden edistäminen. 

Ympäristösektorilta toivottiin erityisesti vaikuttamista kaupungin ja yliopiston suuntaan ilmastoasioissa. Lisäksi toivottiin neuvoja ja vinkkejä omaan toimintaan ja miten omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää.

Tapahtumista suosituimpia olivat Ilokiven elokuvat, joka syksy järjestettävät avajaismessut, kaupunkisuunnistuskilpailu Amazing Race Jyväskylä ja ylioppilastalo Ilokiven alakerrassa toimivan Ilokivi Venuen keikat. Suurimmat syyt siihen, miksi tapahtumissa ei käyty olivat kyselyn mukaan tiedotuksen puute ja ohjelmiston sopimattomuus itselle.

Kyselyyn vastaajat saivat kertoa mielipiteensä mihin kohteisiin kehitysyhteistyössä tulisi panostaa. Vastaajien suosikkeja olivat korkeakoulutuksen kehittäminen ja saavutettavuus, peruskoulutuksen kehittäminen ja saavutettavuus sekä demokratian vahvistaminen koulutuksen keinoin.

JYYn tekemä edunvalvontatyö kantaa hedelmää

JYY tekee päivittäin työtä kaikkien yllämainittujen teemojen parissa ja pyrkii jatkossa tuomaan edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä entistä näkyvämmäksi jäsenistölle. JYY on tehnyt kovasti työtä jo nyt monien jäsenistön toivomien asioiden eteen.

Tämän syksyn aikana JYY pyrkii ottamaan kantaa opintojen joustavaan suorittamiseen. JYYn tavoitteena on lisätä opintojen monimuotoisuutta muun muassa saamalla luentotallenteet jatkossa automaattisesti osaksi kursseja.

Ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittinen ja sosiaalipoliittinen sektori ovat yliopiston työryhmissä pitäneet esillä yksilöllisten opetusjärjestelyiden tarvetta. Esimerkiksi yliopiston kirjastolla on pidennetyt laina-ajat lukivaikeuden omaaville henkilöille.

Jyväskylän kaupungin suuntaan JYY on tehnyt vaikuttamistyötä liikuntapalveluiden hintojen alenemisen puolesta.

JYYn meneillään oleva kehitysyhteistyöhanke kohdentuu tällä hetkellä nuorten koulunkäynnin edistämiseen Nepalissa. Hankkeelle voit lahjoittaa rahaa joko ostamalla kehitysyhteistyö-lounaslippuja ravintola Ilokivestä tai lahjoittamalla suoraan rahaa. Lisätietoja JYYn Nepal hankkeesta saat täältä.

Lisätietoja

Miikael Saksman
JYYn hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava
miikael.saksman@jyy.fi