Vastaa ylioppilaskuntien toimeentulokyselyyn, joka kartoittaa opiskelijoiden taloudellista tilannetta

Opiskelija, vastaa kyselyyn tästä linkistä

Viisi suomalaista ylioppilaskuntaa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) mukaan lukien, julkaisivat 4.10. opiskelijoiden toimeentuloa käsittelevän kyselyn. Kyselyn avulla hankitaan tietoa opiskelijoiden toimeentulosta, työssäkäynnistä ja asumisesta sekä niissä tapahtuneista muutoksista.

Kyselyn tuottamaa tietoa hyödynnetään opiskelijoiden edunvalvonnassa. Oma taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi opiskelijan hyvinvointiin, joten ajantasainen käsitys opiskelijoiden toimeentulosta on tärkeä työkalu ylioppilaskuntien tekemässä edunvalvonnassa.

Opintotuen lainapainotteisuus on kasvanut merkittävästi vuonna 2017 tehtyjen opintorahaleikkausten jälkeen, ja opiskelijoiden mediaanitulot ovat laskeneet yli 200 eurolla. JYYn hallituksen sosiaalipolitiikasta vastaava jäsen Elina Kärkkäinen sanoo, että leikkausten vaikutuksia koskevalle tiedolle on suuri tarve.

”Kysely on tärkeä keino saada tutkittua tietoa opiskelijoiden toimeentulosta, jota me ylioppilaskuntina tarvitsemme pystyäksemme tekemään faktapohjaista vaikuttamistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyselyn tulosten kautta on mahdollista suunnata vaikuttamistavoitteita sinne, missä huomataan suurimmat tuen ja kehityksen tarpeet.”

”Nykytilanteessa huolta herättää se, että opiskelijan noin 250 euron opintoraha ja mahdollinen asumistuki eivät suureksi osaksi riitä kattamaan elinkustannuksia, jolloin joko opintolainan ottaminen tai töiden tekeminen opintojen ohella on välttämätöntä. Töiden teko voi kuitenkin aiheuttaa opiskelijoille jaksamisongelmia ja uupumusta, etenkin kun samaan aikaan opintojen edistymisen vaatimukset ovat kovat. Lainanottoa taas voivat estää monet eri tekijät, joista esimerkkinä huoli valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä ja siten lainan takaisinmaksukyvystä.”

Kyselyyn voi vastata 31.10. mennessä.

JYYn vastaajien kesken arvotaan 150 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti!

Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen ovat tilanneet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta sekä Åbo Akademin ylioppilaskunta.

Lisätietoja:

Elina Kärkkäinen
Hallituksen sosiaalipolitiikasta vastaava jäsen
elina.karkkainen@jyy.fi

Lähteet:

Eurostudent VII – opiskelijatutkimus 2019, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:25 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162449/OKM_2020_25.pdf?sequence=4&isAllowed=y