Blogi: Uusi opiskelija, tunnista oikeutesi ja mahdollisuutesi!

Hyvä uusi opiskelija, 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi yliopistoyhteisön jäseneksi! 

On ollut suunnaton ilo seurata, kuinka yhdessä 2448 muun Jyväskylän yliopistoon valitun uuden opiskelijan sekä jatkavien opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten kanssa elävöität kampusta yli kahden pandemiavuoden jälkeen. 

Sen jälkeen, kun maaliskuussa 2020 yliopisto siirtyi etä- ja hybridiopetukseen sekä ainejärjestöt ryhtyivät ideoimaan erilaisia etätapahtumia, on opiskelijaelämä ja yliopisto-opetus muuttunut merkittävästi. Koulutuksen digitalisaatio on ottanut jättiläisen askelia, mikä on mahdollistanut kauan kaivatun koulutuksen joustavuuden, kun opintoja on voinut suorittaa entistä omaehtoisemmin.  

Siitä huolimatta tarve lähiopetukselle ja yhteisille tiloille kampuksella sekä vahvalle yliopistoyhteisölle on säilynyt. Tämä tulee ilmi esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) toteuttamassa Etäopiskelun jäljet -tutkimuksessa, jossa 83 prosenttia tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli kokenut itsensä yksinäiseksi. Viime keväänä JYYn toimesta toteutettu kysely osoittaa myös, että lähiopetuksella on koettu olevan laajasti positiivisia vaikutuksia. Merkittäviksi positiivisiksi vaikutuksisiksi nostettiin muun muassa lähiopetuksen tuomat sosiaaliset suhteet ja kontaktit sekä arjen ja opiskelun rytmitys. 

Tänä syksynä on otollinen aika jälleenrakentaa koronasta toipuvasta yliopistoyhteisöstä entistä vahvempaa. Tässä myös sinä, uusi opiskelija, olet keskeisessä roolissa! Kannustan sinua ottamaan opiskeluajasta kaiken irti ja opintojen ohella ottamaan osaa järjestötoimintaan sekä osallistumaan tapahtumiin.

Opiskelu on sujuvampaa tunnistaessani omat oikeutesi  

Erilaisten joustavien opiskelumuotojen vakiintuessa perinteisen luento-opetuksen rinnalle on entistä tärkeämpää, että lakeihin ja yliopiston sääntöihin pohjautuvat opiskelijan oikeudet ovat laajasti koko yliopistoyhteisössä tunnistettu. Meidän tärkein tehtävämme ylioppilaskunnassa on varmistaa, että opiskelijan oikeudet toteutuvat ja paranevat entisestään. Me valvomme etujasi, koska niiden toteutuminen ja toteuttaminen ei ole itsestään selvää. 

Ylioppilaskunta on koonnut nettisivuilleen oppaan, josta löytyvät keskeisimmät opiskelijan oikeudet, joita koko yliopistoyhteisön on toteutettava ja edistettävä. Kun tunnistat sinulle kuuluvat oikeudet, elämä yliopistolla on sujuu mutkattomammin. Sinulla on esimerkiksi oikeus saada ohjausta ja neuvontaa yliopiston henkilöstöltä kaikissa opintojen vaiheissa sekä oikeus saada ennalta paikkansapitävä tieto kurssin vaatimustasosta, osaamistavoitteista sekä vaihtoehtoisista suoritustavoista, joita opetuksen järjestäjän on noudatettava koko kurssin ajan. 

Koronapandemia on tutkitusti myös syventänyt opiskelijoiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. SYL:n toteuttaman tutkimuksen vastaajista 2/3 kertoi hyvinvoinnin heikentymisistä poikkeusjärjestelyiden aikana. Mielenterveyskriisin keskellä on tärkeää muistaa, että sinulla on oikeus lepoon ja sairastamiseen sekä mahdollisuus hakea sairauspäivärahaa. Sairastamisen aikana ei tarvitse tulla toimeen pelkästään opintotuella, vaan voi tapauskohtaisesti hakea sairauslomaa ja sairauspäivärahaa.  

Mikäli sinulla ilmenee ongelmia opinnoissa tai arjessa, älä aikaile yhteydenotossa! Ylioppilaskunta on apunasi ja tukenasi kaikissa opintoihin liittyvissä ongelmissa. Yhteystietomme löydät täältä. 

Jenni Suutari
Hallituksen varapuheenjohtaja
jenni.suutari@jyy.fi