Ehdota Hyvä opettaja 2024 -palkinnon saajaa!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kunniana on valita vuosittain Jyväskylän yliopiston vuoden Hyvä opettaja.

Yliopistosäätiön lahjoittama Hyvä opettaja -palkinto jaetaan Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa maaliskuussa 2024. On siis aika aloittaa valintaprosessi, jossa opiskelijoilla ja järjestöillä on merkittävä rooli. Ehdotuksen voi jättää ainejärjestön nimissä tai yksityishenkilönä.

Millainen on hyvä opettaja?

Hyvä opettaja välittää opiskelijasta, on inhimillinen sekä aktiivinen ja täsmällinen opetuksen kehittäjä. Hän on aidosti innostunut opettamastaan aiheesta sekä innostaa ja rohkaisee oppimaan uutta. Hän katselee oppimista kokonaisuutena, on omistautunut sekä osaa motivoida ja kannustaa opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun. Opettaja on myös monipuolinen käyttämissään opetusmenetelmissä. Hyvä opettaja kerää ja hyödyntää palautetta sekä tuottaa opetusmateriaalia. Hän ymmärtää henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen tärkeyden. Hyvä opettaja on lisäksi helposti lähestyttävä ja vuorovaikutuksellinen, eikä jätä opiskelijaa yksin pulmien kanssa.

Esitysten lähettäminen

Esitykset lähetetään lomakkeen kautta https://link.webropolsurveys.com/S/0F957D8551226AFA viimeistään 5.11.2023.

Esitysten määrälle ei ole tiedekuntakohtaisia rajoituksia. Valinnasta päättää koulutuspoliittisen foorumin muodostama raati, jossa on opiskelijoita eri tiedekunnista. Raati päättää palkittavan opettajan tehtyjen esitysten perusteella vuoden loppuun mennessä.

Aiempiin voittajiin ja palkintoihin voit tutustua tarkemmin täältä:
https://www.jyu.fi/fi/yhteistyo/jyvaskylanyliopistosaatio/palkinnot-ja-apurahat/palkitut-henkilot#autotoc-item-autotoc-3