Abakus

Erityispedagogiikka
Verkkosivut: abakusry.wordpress.com
Facebook: abakusry

Astérix

Romaaninen filologia, espanjan kieli, italian kieli
Verkkosivut: asterixry.wordpress.com

Chydisco

Kasvatustiede, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Corpus

Kirjallisuus, museologia, taidehistoria, taidekasvatus
Verkkosivut: https://corpusry.wordpress.com
Facebook-ryhmä: Corpus

Dumppi

Tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede
Verkkosivut: www.dumppi.fi
Facebook: Dumppi

Emile

Kasvatustiede, aikuiskasvatus
Facebook-ryhmä: Emile ry

Fokus

Sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö
Verkkosivut: www.fokusry.net
Facebook: fokusry

Guberna

Kulttuuripolitiikka
Verkkosivut: guberna.wordpress.com

IDESCO

Kansainväliset maisteriohjelmat
Verkkosivut: idescojkl.com

Imago

Yhteisöviestintä
Verkkosivut: www.imagory.net
Facebook: imagory

Jano

Aineenopettajaopiskelijat
Verkkosivut: janory.wordpress.com

Lingviestit ry

Kielten ja viestintätieteiden ainejärjestöjen yhteinen kattojärjestö
Verkkosivut: Lingviestit

Linkki

Tietotekniikka
Verkkosivut: linkkijkl.fi
Facebook: linkkijkl
IRCNet: #linkki.jkl

Lööppi

Journalistiikka
Verkkosivut: looppi.org
Facebook: looppiry

Magna Carta

Englannin kieli
Verkkosivut. magnacartary.wordpress.com
Facebook: magnacartary

Mephisto

Filosofia
Verkkosivut: mephistory.wordpress.com
Facebook: mephisto.ry

Nefa

Etnologia
Verkkosivut: nefa-jkl.org

Otsoni

Ympäristötiede ja -teknologia
Verkkosivut: http://otsoni.blogspot.fi/
Facebook: OtsoniRy

Parku

Puheviestintä
Verkkosivut: www.parku.fi
Facebook: parkury

Pedaali

Musiikkikasvatus
Verkkosivut: pedaali.wordpress.com
Facebook-ryhmä: Pedaali ry

Pedago

Luokanopettajaopiskelijat
Verkkosivut: pedagory.wordpress.com
Facebook: pedagory

Puolue

Valtio-oppi
Verkkosivut: www.puolue.fi
Facebook: puoluery

Pörssi

Kauppakorkeakoulu
Verkkosivut: www.porssiry.fi
Facebook: porssiry

Radikaali

Kemia
Verkkosivut: groups.jyu.fi/radikaali
Facebook: rdkjkl

Sane

Suomen kieli
Verkkosivut: www.sanery.org
Facebook: sanejkl

Sporticus

Liikunta- ja terveystieteet
Verkkosivut: www.sporticus.fi
Facebook: Sporticusry

Sputnik

Venäjän kieli ja kulttuuri
Facebook: jyusputnik

Stimulus

Psykologia
Verkkosivut: http://www.stimulus.fi/
Facebook: stimulusry

Sturm und Drang

Saksan kieli ja kulttuuri
Verkkosivut: sturmunddrangjkl.wordpress.com
Facebook: SturmundDrangry

Svenska Klubben

Ruotsin kieli
Verkkosivut: svenskaklubben.info
Facebook: svenskaklubbenry

Syrinx

Bio- ja ympäristötieteet
Verkkosivut: www.syrinx.fi
Facebook: syrinxry

Taberna Latina

Latinan kieli
Verkkosivut: groups.jyu.fi/latina
Facebook: tabernalatinajyu

Tiltti

Tilastotiede
Verkkosivut: Tiltti
Facebook: TilttiRy

Tosine

Historia
Verkkosivut: http://tosine.fi/
Facebook-ryhmä: Tosine ry

Trioli

Musiikkitiede
Verkkosivut: Trioli ry
Facebook-ryhmä: Trioli ry

Varkaat

Varhaiskasvatus
Verkkosivut: varkaatblog.wordpress.com
Facebook: Varkaat ry

Viito!

Viittomakieliset opiskelijat, viittomakieli
Verkkosivut: viito.wordpress.com
Facebook: viitoviitory

Yhdistyneet kieltenlukijat

Kielten opiskelijat
Verkkosivut: https://yhdistyneetkieltenlukijat.wordpress.com/
Facebook: yhdistyneetkieltenlukijatjkl

Ynnä

Fysiikka, matematiikka, tietotekniikka
Verkkosivut: www.ynna.fi
Facebook: YnnaRy