Haku JYYn hallitukseen ja ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon vuodelle 2023

Haku JYYn luottamustoimiin vuodelle 2023 on alkanut. Haussa ovat JYYn hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten paikat sekä ylioppilaskunnan puheenjohtajan (edustajiston puheenjohtaja) ja ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan (edustajiston varapuheenjohtaja) tehtävät. Haku kaikkiin luottamustoimiin on käynnissä 14.11-30.11.2022. 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tehtävät 

Ylioppilaskunnan päivittäisestä ja operatiivisesta päätöksenteosta vastaa JYYn sääntöjen mukaan 7–10-henkinen hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus myös antaa esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa sekä jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi ylioppilaskunnan työntekijöitä ja osallistuu JYYn yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Jokainen hallituslainen vastaa myös oman sektorinsa asioiden viestimisestä. Edustajisto on yhteisellä päätöksellään ohjeistanut neuvottelijoita muodostamaan hallituksen, johon nimetään yksi henkilö kullekin seuraavista sektoreista: 

 • Hallituksen puheenjohtaja 
 • Järjestöt 
 • Kestävyys: kehitysyhteistyö ja ympäristö 
 • Konserni 
 • Korkeakoulupolitiikka 
 • Tapahtumat ja kulttuuri 
 • Sosiaalipolitiikka 
 • Kansainväliset asiat 
 • Kuntapolitiikka 
 • Viestintä 

Vuodelle 2023 hallituksen jäsenille nimetään kullekin oma vastuusektori. Lisäksi hallitus jakaa vastuut muista tehtävistä ja projekteista keskenään. Nykyisen sektorijaon löytää täältä. Virallisen päätöksen sektorijaosta tekee vuoden 2023 hallitus järjestäytymiskokouksessaan. 

Lue lisää hallituksen työskentelystä ja sektoreista täältä. Edustajiston hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2023 löytyy täältä. 

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeimmasta päätöksenteosta vastaa 41-paikkainen edustajisto, joka kokoontuu tyypillisemmin kerran kuussa päättämään ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi ja johtaa edustajiston toimintaa yhdessä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajisto tekee tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan kanssa. 

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Hakuprosessi, hallitusneuvottelut ja valinta

JYYn hallitukseen voi hakea kuka tahansa JYYn jäsen, ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon kuka tahansa vuoden 2021 edustajistovaaleissa ehdolla ollut JYYn jäsen. Hallituksen kokoonpanon päättää JYYn edustajisto. Luottamustoimiin hakevien on toimitettava ansioluettelonsa sekä hakemuksensa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Elma Hyökylle keskiviikkona 30.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostitse (epj@jyy.fi). 

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan hallitukseen, on suositeltavaa, että otat ennen sitä yhteyttä johonkin edustajistoryhmään, jotta sinulla on mahdollisuus saada edustajistoryhmän tuki hallitusneuvotteluissa. 

JYYn hallitusneuvottelut käydään 7.12.2022 klo 16.00 alkaen Ilokivellä. Haastattelut alkavat klo 16.30. Jokaisella edustajistoryhmällä on oikeus asettaa kaksi (2) neuvottelijaa. Neuvottelut alkavat kaikille avoimella tilaisuudella, jossa eri luottamustoimiin hakeneet henkilöt haastatellaan. Haastatteluita on mahdollista seurata suorana Youtube-striimin kautta. Video ei jää julkisesti nähtäväksi haastatteluiden jälkeen. 

Lopulliset valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 8.12.2022. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. 

Uusia luottamushenkilöitä perehdytetään tehtäviinsä 12.-16.12.2022, jonka jälkeen perehdytykset jatkuvat jälleen tammikuussa 9.1.2023, kun virallinen hallitusvuosi alkaa. Uuden valitun puheenjohtajiston toivotaan olevan käytettävissä myös perjantaina 9.12.2022 puheenjohtajiston perehdytykseen. Mikäli perehdytysaikatauluihin tulee muutoksia ennen hakuajan päättymistä, niistä ilmoitetaan edustajistoryhmille ja hakemuksen jättäneille. 

Hakemusten sisältö 

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi hakevat

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin: 

 • Lyhyt esittely hakijasta. 
 • Miksi sinä olet oikea henkilö ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi? 
 • Miten kehittäisit edustajiston puheenjohtajana JYYn toimintaa ja päätöksentekoa näkyvämmäksi? 
 • Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto tekee vahvaa yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa. Kerro konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hallituksen ja edustajiston välistä yhteistyötä voisi kehittää entisestään? 
 • Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi 41-henkisen, eri ryhmistä koostuvaa ja monipuolisia näkemyksiä omaavan edustajiston toimintaa. Miten ylläpidät rakentavaa keskustelukulttuuria ja tuet laadukasta päätöksentekoa? 

Lisäksi varaudu valmistelemaan neuvottelutilaisuuteen korkeintaan kolme minuuttia kestävä puhe, jonka pitäisit Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2023-2024 avajaisissa. 

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevat

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin: 

 • Lyhyt esittely hakijasta. 
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallituksen puheenjohtajaksi? Kuvaile, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on johtajana. Millaista johtamiskokemusta tai –koulutusta sinulla on? 
 • Kuinka motivoit tiimiäsi saavuttamaan hallitustyöskentelylle asetetut tavoitteet? 
 • Kerro 2-3 konkreettista asiaa, mitä JYYssä pitäisi kehittää. Mitä muuttaisit, jotta näiden asioiden vieminen eteenpäin olisi mahdollista? 
 • JYYn strategian ensi vuoden painopiste on yhteisöllisyys. Miten edistäisit tätä tavoitetta hallituksen puheenjohtajana? 

Hallituksen jäseneksi hakevat

Hallituksen jäseneksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin (painota vastauksissa niitä sektoreita, joihin olet hakemassa): 

 • Lyhyt esittely hakijasta. 
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallitukseen? 
 • Mitkä sektorit ovat ensisijaisesti hakemasi? Mitkä sektorit kiinnostavat toissijaisesti? (Huomioi, että jokaisen hallituksen jäsenen vastuulle tulee yksi sektori, mutta hallituksen muodostamista varten voi hakea samaan aikaan usealle sektorille.) Esitä maksimissaan kaksi konkreettista asiaa ensisijaisesti hakemiisi sektoreihin liittyen siihen, miten kehittäisit sektoreiden toimintaa hallitusvuotenasi. 
 • JYYn hallitusvuotena tulet tekemään niin hallituslaisten kuin muidenkin kanssa paljon yhteistyötä. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana ja hallituslaisena? 
 • Mikä tai mitkä vuoden 2023 toimintasuunnitelmaprojektit kiinnostavat sinua eniten ja mitä haluat saavuttaa projektin osalta? 

Lisätietoja 

Elma Hyöky
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi