JYYn kulttuurivaliokunta hakee puheenjohtajaa ja sihteeriä vuodelle 2022

Puheenjohtajalta ja sihteeriltä toivotaan kokemusta JYYn kulttuurivaliokunnan toiminnasta ja aktiivista aikaisempaa osallistumista kulttuurivaliokunnan toimintaan. Lisäksi toimijoilta edellytetään omatoimisuutta, aktiivisuutta ja kulttuurikentän tuntemista. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan vuosittainen palkkio (pj 500€, sihteeri 250€) pestissä toimimisesta.

Vapaamuotoiset (lyhyet) kirjalliset hakemukset viimeistään 18.1.2022 mennessä tapahtumatuottajalle osoitteeseen tapahtumatuottaja@jyy.fi

Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kulttuurivaliokunnan kokouksessa 18.1.2022 kokouksessa Opinkiven saunalla.

  • Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
    valiokunnan kokousten suunnittelu
    esityslistojen tekeminen
  • kokousten koollekutsuminen ja vetäminen

Sihteerin tehtäviin kuuluu:

  • valiokunnan kokousten suunnittelu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa
  • kokousten sihteeröinti ja muistioiden kirjoittaminen

Lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat yhdessä tapahtumatuottajan ja JYYn hallituksen kulttuurivastaavan kanssa:
– tulevien tapahtumien suunnitteluun ja ideointiin
– yhteydenpitoon yhteistyökumppaneihin
– tapahtumien käytännön toteutukseen
– kulttuurivaliokunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätietoja:
Suvi Liukkonen, tapahtumatuottaja (10.1.2022 alkaen) | tapahtumatuottaja@jyy.fi