YTHS, ateriatuki, opintolainahyvitys ja asumistuki – nämä asiat muuttuvat vuonna 2021

YTHS-laki muuttuu, mutta niin muuttuu moni muukin asia. Vuonna 2021 opintolainahyvityksen määräaikaa voidaan koronan takia pidentää, yleisen asumistuen enimmäismenot suurenevat ja matkojen korvaaminen opiskelijaterveydenhuoltoon muuttuu.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksu maksetaan jatkossa Kelalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä (YTHS) koskeva lakimuutos tarkoittaa, että aiemmin osana ylioppilaskuntien jäsenmaksua maksettu terveydenhoitomaksu maksetaan jatkossa suoraan Kelalle.

Kevään 2021 osalta maksun suuruus on 35,80 euroa ja se pitää pääsääntöisesti suorittaa tammikuun loppuun mennessä. Maksu tulee muistaa maksaa omatoimisesti Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona.

Lue lisää terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta täällä.

Matkat opiskeluterveydenhuoltoon korvataan jatkossa

Vuodesta 2021 alkaen korkeakouluopiskelijat saavat korvausta matkoista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Enimmillään korvattava summa kattaa matkan opiskelijan kotiosoitteesta lähimpään kyseistä palvelua tarjoavaan YTHS:n toimipisteeseen.

Opintolainahyvityksen tai -vähennyksen määräaikaa voi pidentää koronasta johtuvista syistä

Syyslukukaudella 2020 korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat, joiden opinnot ovat koronaepidemiasta johtuen viivästyneet voivat saada pidennystä opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen 0,5 lukuvuodella.

Kelan maalis-huhtikuussa lähettävään kielteiseen päätökseen opintolainahyvityksestä tai -vähennyksestä voi hakea uudelleenkäsittelypyyntöä. Pyynnössä tulee ilmoittaa, mitä tutkintoon vaadittavia opintoja opiskelijalta jäi kevätlukukaudella 2020 suorittamatta ja miksi. Syiksi kelpaavat koronaan liittyvät syyt, jotka ovat vaikuttaneet esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai opiskelijan tai tämän perheenjäsenen terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Koronasta aiheutunut opintojen viivästyminen voidaan ottaa huomioon myös siinä tapauksessa, että opiskelija on joutunut siirtämään korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi.

Ateriatuki nousee 0,36 euroa

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee vuoden 2021 alusta 1,94 eurosta 2,30 euroon. Opiskelija-aterian hinta ennen Kelan maksaman ateriatuen vähentämistä saa olla enintään 5,00 euroa. Opiskelijoilla jää maksettavaksi perushintaisesta opiskelija-ateriasta enintään 2,70 euroa.

Esimerkiksi Ilokivellä tämä tarkoittaa, että opiskelija-aterian hinta laskee nykyisestä 2,80 eurosta 2,70 euroon.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hiukan

Yleisen asumistuen enimmäismenoja tarkistetaan vuoden 2021 alussa elinkustannusindeksin mukaan. Tästä johtuen hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman.

Myös asumismenoksi hyväksyttävän erikseen maksettavan vesimaksun enimmäismäärä nousee 19 euroon henkilöä kohden.

Vuodesta 2021 alkaen myös asumistuen perusomavastuu pienenee. Jatkossa ruokakunnan tulot voivat olla enintään 606 euroa kuukaudessa niin, etteivät tulot vaikuta asumistuen määrään. Perusomavastuu kasvaa 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 224 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.