JYYn jäsenenä sinäkin omistat JYYn liiketoimintaa – näin opiskelija-asumista ja ravintolatoimintaa halutaan kehittää

Tiesitkö, että opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi JYY harjoittaa liiketoimintaa – muun muassa omistaa kiinteistöjä, joissa opiskelijat asuvat, ja pyörittää Ilokiven ravintolaa, jossa opiskelijat päivittäin ruokailevat? JYY on opiskelijoiden omistama, joten on tärkeää, että myös JYYn liiketoiminta on opiskelijoiden näköistä. Tätä varten JYYn opiskelijoista koostuva edustajisto on hyväksynyt sellaiset omistajaohjauksen periaatteet, joilla JYYn liiketoimintaa voidaan päivittäin toteuttaa opiskelijoiden tahdon mukaan. Lue, mihin suuntaan liiketoimintaa siis aiotaan kehittää!

Mitä tarkoittaa omistajaohjaus?

JYY harjoittaa liiketoimintaa 82 miljoonan euron taseella, mikä tarkoittaa, että JYYllä on omistuksia 82 miljoonalla eurolla. JYY-konsernin omistajia ovat JYYn jäsenet eli me opiskelijat ja liiketoiminnan päivittäistä toimintaa johtaa JYYn toimitusjohtaja. Omistajaohjauksen periaatteet toimii työkaluna, jolla edustajisto ohjaa liiketoiminnan eri osa-alueita. Dokumentissa on linjattu siis mihin suuntaan opiskelijat haluavat, että JYYn liiketoimintaa kehitetään.

JYYn liiketoiminnan osa-alueista kiinteistöt ovat selkeästi isoin kokonaisuus

JYY-konsernin emoyhtiö JYY omistaa Kortepohjan ylioppilaskylän tontit ja kiinteistöt sekä ravintola Ilokiven liiketoiminnan. Konserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä: JYY-Palvelut, kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän ylioppilastalo ja asunto-osakeyhtiö JYY-Asunnot. Lisäksi JYY omistaa Semma Oy:stä 40 % ja Kampus Data Oy:stä 29 %. Tytäryhtiöt JYY omistaa kokonaisuudessaan.

JYYn ydinliiketoimintaa ovat kiinteistöliiketoiminta, joka sisältää asunto- ja toimitilavuokrauksen, sekä tontit ja maaomistus. Suurin osa JYYn taseen omistuksista on kiinni juuri näissä ydinliiketoiminnan osa-alueissa. Ydinliiketoimintaa tukevaa liiketoimintaa ovat ravintolaliiketoiminta, palvelukokonaisuudet sekä sijoitustoiminta. Omistajaohjauksen periaatteet -dokumentissa jokaiselle osa-alueelle on luotu tavoitteet ja mittarit.

Mihin suuntaan opiskelijat haluavat JYYn liiketoimintaa kehittää?

Edustajistosta koottu parlamentaarinen työryhmä työsti linjauksia kuukauden ajan ja myös edustajistolle järjestettiin workshop. Edustajisto hyväksyi parlamentaarisen työryhmän ja hallituksen valmisteleman dokumentin 21.4.

Voit lukea dokumentin kokonaisuudessaan täältä.

Alle on kerätty jokaisesta osa-alueesta isoimmat linjaukset.

Kiinteistöliiketoiminnan osalta edustajisto linjasi, että asuntopaikkojen määrää tulee kasvattaa maltillisesti ja asuntotarjontaa tulee kasvattaa Kortepohjasta kampusalueelle. Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa on tavoiteltava kestäviä ja käytännöllisiä energiatehokkuusratkaisuja. JYYn uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa tulee aina huomioida esteettömyys.

Asumisesta edustajisto linjasi, että asuntotarjonnan tulee pohjautua opiskelijoiden markkinakysyntään ja olla opiskelijoille kohtuuhintaista. Tämän lisäksi edustajisto linjasi, että JYYn kohteissa tulee valita ensisijaisesti asukkaiksi opiskelijoita ja opiskelijaperheitä. JYYn jäsenillä on etuoikeus asuntopaikoissa ja JYYn tulee tarjota vaihto-opiskelijoille kalustettuja asuntoja.

Tonttien ja maaomistuksien osalta edustajisto linjasi, että tonttien ja maan omistamisen tulee tuottaa vuosittain ennakoitavaa ja säännöllistä tuloa JYYn varsinaiselle toiminnalle eli edunvalvontatoiminnalle.

Palvelukokonaisuuksista edustajisto päätti linjata, että JYY luo mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessakin asuntojensa yhteyteen palvelukokonaisuuksia. Kampushankkeiden yhteydessä tulisi selvittää uusia palvelukokonaisuusmahdollisuuksia, jotka toisivat JYYn jäsenille lisäarvoa. Edustajisto linjasi myös, että JYYn tulee tarkastella kiinteistöliiketoiminnan laajentamista väliaikaisasumisen osalta.

Ravintolaliiketoiminnan osalta edustajisto linjasi, että kaiken ravintolaliiketoiminnan tulee tarjota opiskelijoille laadukasta, terveyssuositukset täyttävää, ekologisesti kestävää ja edullista ruokaa. Lisäksi edustajisto linjasi, että JYYn tulee olla mahdollistamassa ravintolatilojen edullinen käyttö aine- ja harrastejärjestöille aukioloaikojen ulkopuolella. Semman osalta edustajisto linjasi, että JYYn tulee vaatia ruuan laadun yhdenvertaisuutta eri toimipisteissä sekä kannustaa Semmaa laajentumaan Jyväskylässä kampuksen ulkopuolisille alueille, joissa liikkuu paljon opiskelijoita.

Sijoitustoiminnasta edustajisto linjasi, että JYYn varallisuuden sijoittaminen ympäristöä vahingoittavaan tai ihmisoikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia loukkaavaan toimintaan on kiellettyä. Tämän lisäksi linjattiin, että sijoitustoimintaa harjoitetaan matalalla riskillä ja riittävästi määrin hajautettuna.

Lisätietoja

Juho Neuvonen
Konserni ja talous
juho.neuvonen@jyy.fi

Jenni Heikkilä
Kestävä kehitys
jenni.heikkila@jyy.fi

Kirjoittajat ovat JYYn hallituksen jäseniä, jotka toimivat omistajaohjauksen periaatteet -projektista vastuussa olevan työryhmän jäseninä.

JYY kehittää vuonna 2020 liiketoimintansa viestintää ja näkyvyyttä voimakkaasti. Liiketoiminnan uusi ilme ja nimi julkaistaan kesäkuun puolivälissä 2020.

 


Tämä blogiteksti on osa useamma blogitekstin sarjaa, joissa käydään läpi JYYn toimintaa ja päätöksentekoa. Muut tähän mennessä ilmestyneet blogitekstit: