JYY selvittää hiilijalanjälkensä ja suunnittelee keinoja ylioppilaskunnan päästöjen pienentämiseksi

Ihmisten toiminnasta aiheutuu enemmän kasvihuonekaasupäästöjä, kuin luonnon tasapaino kestää, mikä johtaa ilmaston lämpenemiseen ja sitä seuraaviin globaaleihin ongelmiin. Lämpenemisen hidastamiseksi jokaisen yksilön ja organisaation tulee kehittää toimintaansa niin, että päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. JYY kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja organisaation hiilijalanjälkeä lasketaan parhaillaan. Laskenta on osa JYYn ilmastokestävyyden tiekartta -projektia, jonka tarkoituksena on luoda suunnitelma JYYn päästöjen pienentämisestä kestävälle tasolle.

Miten JYY laskee oman hiilijalanjälkensä?

Organisaation hiilijalanjäljen laskenta tarkoittaa toiminnan kautta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskemista. Päästöjä syntyy lähes kaikesta toiminnasta, mutta niiden määrään pystyy vaikuttamaan, kun tietää mistä suurimmat päästöt aiheutuvat. JYYn hiilijalanjäljen laskentaan sisältyvät ylioppilaskunnan varsinainen toiminta ja liiketoiminta, eli edunvalvontatoiminta, JYYn asunnot ja kiinteistöt Kortepohjan ylioppilaskylässä, Vehkakujalla ja Seminaarinmäellä, ravintola Ilokivi ja JYY-palvelut. 

Nämä asiat otetaan huomioon laskettaessa JYYn hiilijalanjälkeä

Laskentaa varten kerättiin tietoja kolmelta viime vuodelta 1) kiinteistöissä kuluneesta lämmöstä, sähköstä ja vedestä, 2) syntyneistä jätemääristä, 3) JYYn työntekijöiden ja hallituslaisten työmatkustamisesta sekä 4) eri toimintoihin ostetuista tuotteista ja tarvikkeista: elektroniikka, kalusteet, paperituotteet, tilojen ylläpito ja siivous, ravintola Ilokiven elintarvikeostot.

kuvituskuva
Hiilijalanjäljen laskentaa varten kerättiin tietoja kolmelta viimeiseltä vuodelta.

Hiilijalanjäljen laskennassa mukana EcoRealin asiantuntijoita

Hiilijalanjäljen laskennan tekevät yhteistyökumppanimme EcoRealin asiantuntijat. Laskennan tulosten ja asiantuntijoiden avulla JYYn toimijat asettavat tavoitteet ja toimenpiteet ylioppilaskunnan päästöjen vähentämiselle. JYYlle luodaan siis tavoitteellinen suunnitelma siitä, miten toiminnan päästöt saadaan minimiin sekä määritellään, milloin JYYn tulee olla hiilineutraali. 

Näin Ilmastokestävyyden tiekartta -projekti etenee

<em>1. Kerätään tietoa JYYn toiminnasta ja lasketaan hiilijalanjälki, 2. Tunnistetaan tärkeimmät päästölähteet ja tarvittavat toimenpiteet, 3. Asetetaan päästöjen määrälle tavoitteet sekä suunnitellaan toimenpiteet ja aikataulu päästöjen pienentämiseksi. 4. Seurataan edistymistä ja tavoitteiden toteutumista.</em>
JYYn ilmastokestävyyden tiekartta -projekti on jaettu neljään vaiheeseen.

Miksi on tärkeää että JYY etsii keinoja päästöjen pienentämiseen?

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on sitoutunut arvoissaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Ilmastokestävyyden tiekartta tuo nämä arvot päivittäiseen toimintaan vahvistaen toiminnan ekologista kestävyyttä. JYYssä on monia erityyppisiä toimintoja, ja päästöjen pienentämiseen tarvitaan monipuolisia keinoja. Esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa tyypillisesti paljon päästöjä  ja siksi on tärkeää, että JYYn omistamien yli kahdenkymmenen rakennuksen päästöjä voidaan pienentää. 

Parantamalla JYYn ilmastokestävyyttä autetaan samalla JYYn jäseniä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, kun asuminen Kortepohjassa ja ruokailu Ilokivellä on entistä kestävämpää. Myös Jyväskylän yliopisto ja monet muut ylioppilaskunnan sidosryhmät ovat tarttuneet tänä vuonna rohkeasti ilmastokestävyyden kehittämiseen. Yhteistyötä tehden ja toisia kirittäen edistetään koko yliopistoyhteisön vastuullisuutta. 

Lisätietoja

Jenni Heikkilä
Kestävä kehitys
jenni.heikkila@jyy.fi


Tämä blogiteksti on osa useamma blogitekstin sarjaa, joissa käydään läpi JYYn toimintaa ja päätöksentekoa. Muut tähän mennessä ilmestyneet blogitekstit: