Tiedote: Opiskelijalounaan hinta nousee

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuetun lounaan enimmäishintaa nostetaan 50 sentillä 1.10.2022 alkaen. Korotuksen taustalla ovat elintarvikkeiden ja energian kohonnut kustannustaso sekä koronapandemian aikana laskenut käyttöaste. 

“Enimmäishinnan korotus tulee opiskelijalounasta tarjoaville ravintoloille tarpeeseen, sillä monet ravintolat ovat joutuneet tinkimään ruoan laadusta selvitäkseen kustannustason noususta. Korotus mahdollistaa laadukkaan opiskelijalounaan tarjoamisen myös jatkossa”, toteaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Aija Hokkanen  

Opiskelijalounaan enimmäishinta muodostuu Kelan maksamasta ateriatuesta sekä opiskelijan maksamasta osuudesta. Tällä hetkellä ateriatuettu lounas saa kustantaa ravintolalle korkeintaan viisi euroa, josta Kelan maksaman ateriatuen jälkeen opiskelijan maksettavaksi jää korkeintaan 2,70 euroa.  

Valtioneuvoston asetuksen myötä ravintoloiden maksama enimmäishinta nousee 5,50 euroon, mikä nostaa opiskelijalta perittävän hinnan 3,20 euroon. Tämä johtuu siitä, ettei Kelan maksamaa ateriatukea nosteta samanaikaisesti. 

Ateriatuen määrää on kuitenkin esitetty nostettavaksi vuoden 2023 valtion talousarviossa, jota käsitellään eduskunnassa tällä hetkellä. Ateriatukea esitetään korotettavaksi 0,25 eurolla, mikä laskisi opiskelijan maksaman osuuden 2,95 euroon 1.1.2023 alkaen. 

“Kustannustason nousu on osunut kipeästi pienituloisten opiskelijoiden lompakkoon, mihin esitys ateriatuen nostosta tuo helpotusta. Silti pidän valitettavana, ettei enimmäishinnan nostoa kompensoida opiskelijoille täysimääräisesti. Jatkossa ateriatuki tulisi olla sidottu enimmäishinnan nostoon, mikä toisi opiskelijan talouteen ennustettavuutta”, sanoo JYYn hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Suutari 

Lisätietoja 

Aija Hokkanen
JYYn hallituksen puheenjohtaja
hpj@jyy.fi